Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tháo gỡ vướng mặt bằng các dự án trọng điểm ở Núi Thành

Ngày đăng: 15:54 | 01/08 Lượt xem: 217

Trong số các công trình trọng điểm ở Núi Thành, hiện tại, Trung tâm phát triển hạ tầng (Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 3 dự án lớn và đang tháo gỡ vướng mặt bằng để phục vụ thi công các dự án đúng tiến độ…

Ba dự án do Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp (tại xã Tam Hiệp, Núi Thành) quy mô 417ha; dự án khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 (xã Tam Hiệp): 53,96ha và dự án khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2: 45,67ha (tại thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp). Theo tổng hợp của Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai, đến thời điểm nầy, tại dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng được 327ha, còn lại 90ha đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; tại dự án khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 53,95ha, tổng giá trị phê duyệt 22 tỉ đồng, có 53 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay chỉ còn vướng mắc đối với 13 hộ dân bị ảnh hưởng ghe thuyền chưa thống nhất nhận tiền và có 2 hộ dân yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất là ông Nguyễn Tấn Vạn và bà Trần Thị Hội. Đối với dự án khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2, tổng diện tích dự kiến thu hồi 45,67ha, qua rà soát hồ sơ cơ sở dữ liệu, có 45 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 21 hộ giải tỏa trắng. Hiện nay, Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai đã trình cho UBND huyện Núi Thành 2 phương án bồi thường, hỗ trợ tổng giá trị 4,45 tỉ đồng, tổng diện tích thu hồi 0,66ha.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ. Phản ánh của Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai cho thấy: tại dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp hiện còn 16 hộ dân đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng và có kiến nghị mua đất tái định cư cho các hộ phụ; bên cạnh đó còn vướng 2 trường hợp về xét bố trí đất tái định cư và 1 trường hợp tranh chấp đất đai giữa 2 hộ dân. Ngoài ra, tại dự án nầy còn vướng mặt bằng liên quan đến 15ha đất trước đây nuôi trồng thủy sản và 3,1ha đất trồng lúa. Tại dự án khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2, hiện tại đang vướng mắc nhóm 6 hộ dân sử dụng 2,6ha nuôi trồng thủy sản; nhóm 13 hộ dân đường Quang Trung, 2 hộ dân mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh và 7 hộ dân có nhà cửa giải tỏa trắng kiệt đường Quang Trung chưa thống nhất chù trương thu hồi đất dự án với lý do chưa có đất tái định cư…Theo ông Phan Ngọc Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai, đơn vị đã đề nghị UBND huyện Núi Thành và UBND các xã, thị trấn trong vùng dự án có giải pháp cụ thể cho từng trường hợp để giải quyết vướng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm. Liên quan đến việc xác nhận tình trạng pháp lý về đất đai, giải quyết các tồn tại, đơn thư, kiến nghị của các hộ dân, Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai đề nghị UBND cấp xã quan tâm bố trí mỗi tuần ít nhất 1 ngày để thực hiện việc xác nhận tình trạng pháp lý về đất đai của các dự án và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của các hộ dân để giải quyết dứt điểm những vướng mắc và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.
Trong thời gian đến, đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, hiện nay, còn khoảng 60ha chưa giải phóng mặt bằng, có 300 hộ bị ảnh hưởng, Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai đang xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực từ ngân sách, nguồn vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác để phấn đấu hoàn thành việc giải phóng mặt bằng sạch phạm vi nầy đến hết năm 2020. Đối với dự án khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, hiện nay chỉ còn trường hợp hộ ông Nguyễn Tấn Vạn và hộ bà Trần Thị Hội, Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai đang tập trung phối hợp với UBND xã Tam Hiệp tập trung giải quyết vướng mắc để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2019. Tại dự án khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 hiện còn khoảng 3ha cần thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm phát triển hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai đang phối hợp với UBND thị trấn Núi Thành và chủ đầu tư tiếp tục vận động các hộ dân trong vùng dự án phối hợp để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, đặc biệt là khu 2,6ha đất nuôi trồng thủy sản và các hộ mặt tiền đường Quang Trung (thị trấn Núi Thành).

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)