Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông – lâm – thủy sản

Ngày đăng: 8:28 | 05/11 Lượt xem: 227

Theo đánh giá của UBND huyện Núi Thành, thời gian qua, các địa phương trong huyện đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông – lâm – thủy sản trên địa bàn theo nội dung phân cấp tại quyết định 723/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh.

Qua đó, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông – lâm – thủy sản trên địa bàn huyện chưa thật sự quyết liệt, các cấp ủy Đảng và chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, thậm chí có nơi còn có hiện tượng buông lỏng quản lý nên nhiều cơ sở sản xuất – kinh doanh thực phẩm nông – lâm – thủy sản không được thống kê, thẩm định xếp loại và thẩm định định kỳ theo Thông tư số 38/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nhiều cơ sở chưa thực hiện ký bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông – lâm – thủy sản trên địa bàn, mới đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Thịnh đã ký Công văn về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông - lâm - thủy sản, đồng thời yêu cầu Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thống kê, tổ chức thẩm định xếp loại các cơ sở sản xuất – kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông – lâm – thủy sản trên địa bàn theo đúng quy định tại Thông tư số 38/TT-BNN2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời tổ chức tập huấn và hướng dẫn ký bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo đúng quy định tại Thông tư số 17/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng với đó là bám sát các văn bản hướng dẫn của các đơn vị chuyên ngành để triển khai thực hiện Nghị định số 15/NĐ-CP của Chính phủ đúng quy định. UBND huyện Núi Thành yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 286/TT-BNN và Thông tư 44/TT-BTC của Bộ Tài chính; hàng năm cân đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương.
Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông – lâm – thủy sản trên địa bàn thời gian đến, UBND huyện Núi Thành cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn thống kê các cơ sở sản xuất – kinh doanh sản phẩm thực phẩm nông – lâm – thủy sản nhỏ lẻ trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tập huấn và tổ chức ký bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn theo đúng quy định tại Thông tư số 17 ngày 31.10.2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Việc tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông – lâm – thủy sản trên địa bàn hiện nay là hết sức cần thiết, do vậy, UBND huyện Núi Thành yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn và Phòng Tài chính – Kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn huyện thời gian đến.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)