Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Những khó khăn khi thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm

Ngày đăng: 16:52 | 18/05 Lượt xem: 40

Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã được UBND huyện Núi Thành triển khai thực hiện từ năm 2018.

Đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định như: Số dự án được phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuổi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2018-2020: gồm 29 dự án được phê duyệt (năm 2018: 11 dự án, năm 2019: 18 dự án. Số dự án đã bố trí kinh phí thực hiện là 24 dự án; số dự án liên xã (do cấp huyện làm chủ đầu tư) là 01 dự án do Phòng Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Đa số các dự án có quy mô nhỏ, đạt hiệu quả, đã được nông dân nhân rộng và mở rộng quy mô sản xuất. 
Nhìn chung, từ năm 2018, khi triển khai thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuổi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để phát triển sản xuất đạt cao hơn, phát triển được nhiều đối tượng sản xuất với sản phẩm ổn định, chất lượng, thị trường đầu ra đảm bảo nên đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuổi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã góp phần tạo ra chuổi sản xuất ổn định, tạo ra sản phẩm OCOP tại địa phương như nếp bầu Tam Mỹ, rau câu chỉ vàng, dầu phộng, chè, nấm bào ngư, nấm linh chi, dầu mè.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, trong quá trình thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Núi Thành còn gặp những khó khăn nhất định như Nhiều địa phương khó khăn trong việc chọn cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai dự án, nhiều dự án huyện ra thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện tại các địa phương nhưng không chọn được, tất cả các dự án trong thời gian qua chỉ có một đơn vị đăng ký làm chủ trì, hoặc UBND các xã giao trách nhiệm chủ trì cho các cơ quan, tổ chức tại xã khi không có đơn vị nào đăng ký thực hiện. Các dự án phát triển sản xuất có quy mô sản xuất nhỏ, nên việc hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn, do vậy nhiều hợp đồng chủ yếu là ký kết mang tính hình thức để đảm bảo hồ sơ quy trình thủ tục, còn tiêu thụ sản phẩm của dự án chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nhỏ lẻ tại địa phương.
Để thực hiện tốt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Núi Thành, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 
Một là, sự quan tâm lãnh chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến các địa phương, cán bộ chuyên môn cấp huyện tham mưu giúp việc phải được đào tạo để có trình độ năng lực, nhận thức, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao.
Hai là, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình, về sản phẩm OCOP. Từ đó kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện và động lực cho người sản xuất mạnh dạn đầu tư, phát triển các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương.
Ba là, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, nhất là các nội dung hỗ trợ kinh phí cho các chủ thể sản phẩm để nâng cao chất lượng sản phẩm, trong đó tăng cường hướng dẫn hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số mã vạch, dán tem truy suất nguồn gốc... đảm bảo theo quy định.
Bốn là, Chủ thể sản phẩm OCOP có năng lực về kiến thức quản trị kinh doanh, quản lý sản xuất, xúc tiến thương mại sẽ là điều kiện quan trọng quyết định đến kết quả hoàn thiện sản phẩm dự thi và kết quả thực hiện Chương trình OCOP của địa phương.
Năm là, xúc tiến thương mại là bước then chốt của chu trình, cần phải triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm, chủ thể các sản phẩm cần quan tâm tham gia các Hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu, hình thành mạng lưới kết nối sản xuất, kinh doanh, kết hợp với các hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu tạo lập, phát triển mở rộng thị trường cho các sản phẩm phát triển bền vững.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)