Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 8:02 | 01/07 Lượt xem: 76

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dịch Covid – 19 bùng phát trên thế giới và có diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và huyện Núi Thành nói riêng.

 UBND Huyện đã tập trung triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid -19; đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nghị quyết của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND Huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2020. 
Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt, tuy nhiên những ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến tình hình KTXH - QPAN toàn huyện, các chỉ số sản xuất sụt giảm, thu ngân sách giảm mạnh so với cùng kỳ; việc triển khai thi công các dự án XDCB còn chậm; công tác giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn nhiều bất cập; công tác quyết toán các dự án chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xây dựng, lấn chiếm, chuyển mục đích đất đai trái phép còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh những khó khăn do dịch bệnh gây ra, tình hình QPAN trên địa bàn huyện vẫn được chú trọng nên đời sống nhân dân vẫn duy trì ổn định, giá cả thị trường không có biến động lớn, dịch bệnh không phát sinh; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng năm 2020 theo chỉ đạo của Tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND Huyện đề ra cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đô thị Núi Thành và xây dựng nông thôn mới; tăng cường quảng bá và hỗ trợ tích cực cho du lịch phát triển; tập trung công tác cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án đã được Huyện ủy, HĐND Huyện thông qua; chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 13, HĐND Huyện khóa XI. Khảo sát, chuẩn bị nội dung để xây dựng định hướng phát triển KTXH năm 2021.
- Tăng cường trách nhiệm cá nhân, vai trò của người đứng đầu tại địa phương, đơn vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ ban đầu.
Đồng thời, tiếp tục theo dõi, chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)