Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành với nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm

Ngày đăng: 15:37 | 07/07 Lượt xem: 102

Năm 2020 đã đi qua một nửa chặng đường. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của huyện Núi Thành nói riêng bị ảnh hưởng rất lớn: Các chỉ số sản xuất sụt giảm, thu ngân sách giảm mạnh so với cùng kỳ, việc triển khai thi công xây dựng các dự án chậm… Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt, UBND huyện Núi Thành đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tích cực để thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong 6 tháng cuối năm 2020.

UBND huyện xác định: 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đô thị Núi Thành và xây dựng nông thôn mới; tăng cường quảng bá và hỗ trợ tích cực cho du lịch phát triển, tập trung công tác cải cách hành chính, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, đề án đã được Huyện ủy, HĐND thông qua. Trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện tăng cường các giải pháp, kịp thời giải quyết những vướng mắc, tồn tại, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã đề ra; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp: Tam Mỹ Tây, Nam Chu Lai, tăng cường công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn. Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung triển khai hiệu quả các đề án, chương trình trên lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, hoàn thành thắng lợi vụ sản xuất Hè Thu năm 2020, triển khai sản xuất vụ đông xuân 2020-2021; tăng cường các giải pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn cho cây trồng, đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; chủ động khoanh vùng, ngăn chặn, xử lý, dập tắt các ổ dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, con vật nuôi, đặc biệt là dịch lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; chú trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích nông thôn mới các xã theo kế hoạch, có giải pháp tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn.

 Trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý ngân sách nhà nước, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, tăng cường giải pháp chống thất thu thuế, tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế; tiếp tục rà soát các dự án, công trình trên địa bàn huyện theo danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để bố trí ngân sách đầu tư hợp lý; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh việc thi công các công trình chuyển tiếp và công trình theo kế hoạch năm 2020, nhất là các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản đối với công trình năm 2021; chỉ đạo quyết liệt việc quyết toán các dự án đã hoàn thành; đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tiếp tục rà soát, điều chỉnh công tác quy hoạch chung đô thị Núi Thành, thực hiện rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch đã phê duyệt nhưng quá thời gian không thực hiện được, tiếp tục hoàn thành đề án nâng cấp đô thị Núi Thành.

  Trong 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện Núi Thành cũng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất công ở các địa bàn; xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép, tái lấn chiếm trên đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng hay các địa bàn có quy hoạch xây dựng dự án. Bên cạnh đó, 6 tháng cuối năm, UBND huyện Núi Thành đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất “dồn điền đổi thửa”; phối hợp với các cơ quan của tỉnh giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời vấn đề gây ô nhiễm môi trường, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tích cực giải quyết vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời huyện Núi Thành tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở, ngành liên quan của tỉnh để giải quyết những vướng mắc trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, nhất là về quản lý quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý thu hút đầu tư trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)