Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh nghiệm từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án tại xã Tam Anh Nam

Ngày đăng: 9:43 | 27/07 Lượt xem: 54

Tam Anh Nam là xã trọng điểm phát triển công nghiệp của huyện Núi Thành và Khu kinh tế mở Chu Lai. Những năm qua, xã đã thực hiện khá tốt công tác tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn.

Giai đoạn 2015-2020, xã Tam Anh Nam là một trong những điểm sáng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Núi Thành, đặc biệt là phát triển ngành công nghiệp. Qua đó, nhiều dự án được đầu tư vào địa bàn. Đảng bộ, chính quyền xã Tam Anh Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ cho 12 dự án lớn với tổng diện tích thực hiện hơn 732ha, có 2.816 lượt hộ dân bị ảnh hưởng, 2.721 nhân khẩu được hỗ trợ ổn định đời sống; bố trí tái định cư cho 600 hộ dân, giải quyết việc làm mới cho 2.721 lao động.

  Đảng bộ xã Tam Anh Nam xác định công tác vận động nhân dân thực hiện tái định cư, bồi thường và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, Đảng bộ và chính quyền xã Tam Anh Nam có nhiều chủ trương, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách cụ thể và đến nay đã bàn giao mặt bằng sạch phục vụ cho 11/12 dự án. Riêng dự án Khu công nghiệp phục vụ nông – lâm nghiệp đã kiểm kê hơn 425ha/451ha và đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư được 14ha. Theo đánh giá của Đảng ủy xã Tam Anh Nam, các cơ chế về tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng của nhà nước ngày càng phù hợp với tình hình thực tiễn, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân nên đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Nhờ vậy, công tác bồi thường, giải phóng, bàn giao mặt bằng ở Tam Anh Nam thuận lợi hơn và việc triển khai thi công các dự án đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên, qua thực tế vẫn còn một số khó khăn: Thời gian giải phóng mặt bằng một số dự án thường kéo dài hơn so với kế hoạch dự kiến, việc cập nhật các thông tin điều chỉnh của dự án chưa kịp thời, chính sách về tái định cư, bồi thường và giải phóng mặt bằng hay có sự thay đổi hoặc điều chỉnh, đơn giá về bồi thường chưa cập nhật kịp so với tình hình thực tế. Mặt khác, các khu tái định cư chưa đáp ứng được theo nguyện vọng của người dân bị thu hồi đất về nơi ở mới. Công tác tuyên truyền, vận động của các hội đoàn thể các cấp đôi lúc còn mang tính “thời vụ”, phong trào chưa xuyên suốt, có lúc khoán trắng cho chính quyền. Cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của huyện, của tỉnh với địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ tái định cư, bồi thường và giải phóng mặt bằng chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ nên đôi lúc chưa giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị xuất phát từ thực tế của dự án; tình trạng khiếu nại, kiến nghị của người dân vẫn còn xảy ra trong công tác bồi thường, tái định cư..

  Từ những kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong công tác tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn, Đảng ủy xã Tam Anh Nam đã rút ra một số kinh nghiệm thực tế. Trước hết là hàng năm phải củng cố, thành lập mới Ban chỉ đạo, tổ giúp việc làm nhiệm vụ tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp xã; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất, kịp thời phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính hoặc biên bản hiện trường cho từng trường hợp cụ thể. Từ đó, đề xuất xử lý ngay theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên xử lý nếu vượt thẩm quyền để hạn chế các trường hợp vi phạm trong các vùng dự án. Bên cạnh đó, tổ chức xét duyệt nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất, tài sản trên đất và nhu cầu tái định cư theo đúng thẩm quyền, khách quan, công khai. Sau khi xét duyệt sẽ thực hiện niêm yết công khai, tổ chức phúc tra, kiểm tra. Nhờ đó, công tác tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã được thực hiện minh bạch, công bằng, chưa phát hiện trường hợp gian lận hoặc móc ngoặc trong công tác này. Một kinh nghiệm nữa rút ra từ công tác tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Tam Anh Nam là phân công cán bộ phụ trách từng dự án, đối chiếu hồ sơ địa chính, nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan để tham mưu chính quyền giải quyết kịp thời các trường hợp khiếu nại, kiến nghị liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản trên đất. Chính quyền xã Tam Anh Nam thường xuyên làm việc với các nhà đầu tư, các đơn vị thực hiện công tác tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng để đề xuất giải quyết những vướng mắc. Trong quá trình triển khai các dự án cần quan tâm, chú trọng đến sinh kế người bị thu hồi đất, huy động nguồn lực của doanh nghiệp và của xã hội để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống. Cùng với đó, xã Tam Anh Nam chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đối thoại với người dân, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, kiến nghị của người dân; xây dựng lực lượng phản ứng nhanh để quản lý tốt hiện trạng sử dụng đất. Đồng thời chú trọng công tác khen thưởng trong công tác tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)