Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Núi Thành 6 tháng đầu năm 2021 đạt kết quả tốt

Ngày đăng: 14:30 | 28/07 Lượt xem: 84

Tổng nguồn vốn đến ngày 30/6/2021 đạt 460.948 triệu đồng, tăng so với đầu năm 34.203 triệu đồng; trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: đạt 380.617 triệu đồng;


Nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 60.567 triệu đồng, tăng 8.191 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn huy động các tổ chức, cá nhân đạt 37.767 triệu đồng, tăng 5.626 triệu đồng, nguồn vốn huy động thông qua Tổ TK&VV đạt 22.800 triệu đồng, tăng 2.565 triệu đồng; Nguồn vốn nhận tài trợ, ủy thác tại địa phương: 19.764 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn Ngân sách tỉnh 14.144 triệu đồng, nguồn vốn Ngân sách huyện là 5.420 triệu đồng, Vốn khác (VNAH) 200 triệu đồng.
Doanh số cho vay đạt 88.755 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt 57.735 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 457.726 triệu đồng, tăng 30.983 triệu đồng so với đầu năm.
Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết cho 2.554 lượt hộ vay với số tiền 88.755 triệu đồng, trên 12.500 hộ còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng, giúp cho nhân dân có vốn sản xuất, kinh doanh, Học sinh, sinh viên (HSSV) có điều kiện học tập, hộ gia đình có công trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT),… góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn huyện. Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Hậu, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Núi Thành cho hay: Trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021. Trong đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, xem tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, tài chính được giao; tập trung công tác giải ngân nguồn vốn thu hồi và nguồn vốn phân bổ theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2021, không để vốn tồn đọng; làm tốt công tác huy động vốn, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân và qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đạt trên 100% kế hoạch giao; Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát nhu cầu bổ sung tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, chất lượng hiệu quả hoạt động giao dịch xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đối chiếu nợ vay, ngăn ngừa tiêu cực xảy ra. Phối hợp cùng Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục củng cố, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Quản lý tổ Tiết kiệm và Vay vốn. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền và cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19./.

Tác giả: Nguyễn Hậu

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)