Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư.

Ngày đăng: 14:21 | 19/10 Lượt xem: 61

Ngày 13/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7255/UBND-NC yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3193/BCA-C07 ngày 08/9/2021 của Bộ Công an về công tác phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư.

        Để kịp thời khắc phục các tồn tại, vi phạm và nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 2107/KH-UBND ngày 16/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và công văn số 2520/UBND-NC ngày 04/5/2021 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC.

          Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quyết định 2256/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện  Nghị Quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND khóa IX quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. Tổ chức  thực hiện công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH định kỳ, đột xuất theo quy định; chủ động nắm tình hình, yêu cầu người đứng đầu cơ sở tự kiểm tra và báo cáo kết quả khắc phục thiếu sót, vi phạm quy định về PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp tổ chức kiểm tra các cơ sở có vi phạm quy định về PCCC, cơ sở hoạt động nhưng không được cơ quan quản lý cấp phép; xác định rõ thiếu sót, vi phạm nào chưa được khắc phục xong hoặc mới phát sinh trong quá trình hoạt động, hướng dẫn, kiến nghị chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân khẩn trương khắc phục, đặc biệt  là các công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

          Giao các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý  nhà nước về PCCC trên địa bàn tỉnh, thống nhất trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình, điều tra cơ bản các loại hình cơ sở; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước  về PCCC theo quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ; Sở xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, đầu tư trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy đô thị tại các khu dân cư nhất là việc cấp nước chữa cháy và bố trí địa điểm đặt phương tiện chữa cháy ban đầu trong các khu phố, hẻm phố… Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm “bốn tại chỗ”, nòng cốt là lực lượng dân phòng, đội PCCC cơ sở, chuyên ngành thành lập đủ về số lượng, biên chế, trang bị đầy đủ trang phục, phương tiện PCCC, được duy trì hoạt động theo quy định.

          Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, người đứng đầu đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu có diện tích từ 50 ha trở lên thực hiện trách nhiệm thành lập và duy trì hoạt động đội PCCC chuyên ngành và phải trang bị phương tiện PCCC, CNCH theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an và TCVN 3890:2009. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Tác giả: Nguyễn Vân

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)