Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành nỗ lực giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 13:58 | 02/11 Lượt xem: 133

Chính sách giảm nghèo bền vững là hệ thống chính sách được tích hợp trong nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật khác nhau ở Trung ương và địa phương, nhưng tập trung nhất trong 02 Chương trình mục tiêu quốc gia đó là Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

          Trong những năm qua, chủ trương giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức thực hiện. Giảm nghèo bền vững đã trở thành chính sách nền tảng, xuyên suốt, luôn được cập nhật, bổ sung trong hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

Đối với huyện Núi Thành, việc triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ với những nội dung, giải pháp phù hợp và đạt được kết quả. Người nghèo được hỗ trợ cải thiện điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn với các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập. Các nhu cầu xã hội thiết yếu của người nghèo cơ bản được đáp ứng (như nhà ở, điện, nước sinh hoạt, học tập, khám chữa bệnh…). Bên cạnh đó, nhận thức của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo được nâng lên; công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành các cấp đã có những bước chuyển đáng kể. Người nghèo ngày càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của cá nhân, gia đình và chủ động trong việc tiếp cận các nguồn lực để tự vươn lên, góp phần cùng với xã hội phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Với những nỗ lực của huyện, số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giảm đáng kể. Kết quả rà soát hộ nghèo năm 2020 trên đại bàn huyện: hộ nghèo có 713 hộ đạt tỷ lệ 1,62%, giảm 0,3% so với năm 2019; hộ cận nghèo có 622 hộ đạt tỷ lệ 1,41%, giảm 0,44% so với năm 2019.

Với những kết quả đạt được, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững; giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã miền núi, xã đảo, vùng khó khăn; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu cho người nghèo; hỗ trợ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Với mục tiêu, đến năm 2025, toàn huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 (trừ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo); 100% hộ nghèo có khả năng tác động giảm nghèo, tự giác đăng ký thoát nghèo bền vững; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo được tiếp cận đầy đủ các chính sách khuyến khích thoát nghèo của tỉnh, trung ương; đủ điều kiện, có nhu cầu được tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và được hỗ trợ sinh kế để phát triển sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững; 100% người nghèo trong độ tuổi lao động, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm và thu nhập ổn định; 100% hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh, thông tin liên lạc, được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội...

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, huyện cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình./.                                                

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)