Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành tập trung thực hiện mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày đăng: 8:18 | 04/05 Lượt xem: 202

Năm 2018 đã bước sang những ngày đầu tháng 5, hiện tại nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới còn rất nặng nề, các địa phương đang khẩn trương triển khai thực hiện để đạt các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2018...

Theo chương trình công tác của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Núi Thành, năm nay, huyện phấn đấu có thêm 3 xã là Tam Nghĩa, Tam Anh Nam và Tam Quang đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2018 của toàn huyện lên 8 xã, đạt tỷ lệ 53,33% tổng số xã.

Theo đó, Núi Thành phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung của toàn huyện (tính cho 15 xã) là 16,73 tiêu chí/xã. Số địa phương đạt từ 15 - 18 tiêu chí gồm 4 xã là Tam Mỹ Tây, Tam Tiến, Tam Hải và Tam Anh Bắc và 3 xã đạt từ 10 - 14 là Tam Trà, Tam Sơn và Tam Thạnh.
Năm 2018, huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí đã ban hành tại Quyết định số 756 của UBND tỉnh để đến cuối năm có 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đánh giá lại đạt chuẩn 19 tiêu chí theo quy định.
Núi Thành cũng phấn đấu có ít nhất 3 thôn của 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Đồng thời phấn đấu triển khai thực hiện thêm 3 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Tam Xuân II – địa phương xây dựng đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểm mẫu giai đoạn 2016-2020.
Năm 2018, huyện phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được giao cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Riêng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 không có nợ đọng trái quy định, không có khả năng thanh toán.
Để đạt được mục tiêu, kế hoạch nêu trên, huyện Núi Thành xác định năm 2018 là năm cần đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu đã đề ra, làm tiền đề để hoàn thành mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, qua thực tế, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, Bộ tiêu chí mới ban hành có nhiều chỉ tiêu được nâng cao; trong khi đó tại các địa phương cơ sở hạ tầng ở nông thôn chưa đồng bộ, khối lượng cần đầu tư rất lớn; đất đai manh mún, địa hình phức tạp; thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống cư dân nông thôn. Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế; việc huy động sự đóng góp của nhân dân ở một số vùng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực miền núi; sự biến động về quy hoạch của Khu kinh tế mở Chu Lai… Do đó, UBND huyện Núi Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp huyện và các xã tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo huyện trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Trước hết là tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét, phấn đấu đạt mục tiêu theo từng nhóm xã. Đồng thời tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng, rà soát, bổ sung các quy hoạch; nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; phát triển sản xuất, giảm nghèo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất. Các địa phương tiếp tục đầu tư cho Giáo dục, văn hoá - xã hội và môi trường; xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Cùng với đó là huy động nguồn lực và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; tiếp tục xây dựng “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu”; xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)