Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phát triển kinh tế hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 8:47 | 08/05 Lượt xem: 188

Hợp tác xã (HTX) là loại hình kinh tế tập thể, do những người lao động và các tổ chức có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Thực hiện theo Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 20/12/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Quảng Nam. Ngày 24/4/2018, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Nam để triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành.
Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến nay trên địa bàn huyện Núi Thành có 19 hợp tác xã, trong đó có 09 hợp tác xã phi nông nghiệp. Hầu hết các hợp tác xã làm ăn thua lỗ liên tục trong nhiều năm, bộ máy lãnh đạo của hợp tác xã không đủ mạnh, do không chuyển đổi hướng kinh doanh, không có sự liên kết kinh doanh giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp tư nhân, các hợp tác xã với nhau…
Để phát triển nền kinh tế hợp tác xã gắn liền với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời đại mới cần thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
- Nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong tình hình mới cần có bước đột phá mới nhằm tạo chuyển biến rõ nét khả năng tập hợp thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều tầng lớp nhằm khai thác có hiệu quả các động lực kinh tế để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
- Từng bước củng cố, xây dựng đưa các HTX trở thành các đơn vị hoạt động khá, giỏi; phấn đấu không có HTX trung bình, yếu kém. 
- Tiếp tục nghiên cứu, vận động thành lập các tổ chức kinh tế hợp tác phù hợp ở các địa phương chưa có tổ chức kinh tế tập thể.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về quan điểm, chủ trương, chính sách, mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới, các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, tổ chức tổng kết mô hình HTX Nông nghiệp tổ chức sản xuất có hiệu quả là cơ sở tốt nhất để thuyết phục nông dân tạo sự ủng hộ cho phong trào hợp tác xã
- Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX nông nghiệp, cùng với công tác bồi dưỡng tập huấn hằng năm cho cán bộ đương chức trước hết với các chức danh chủ chốt và cán bộ dự nguồn mỗi HTX.
- Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trong nông nghiệp nông thôn 

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)