Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kiện toàn bộ máy chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 14:36 | 13/06 Lượt xem: 248

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 6 tháng đầu năm 2018,

UBND Huyện Núi Thành đã chỉ đạo các xã, ban, ngành, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh xã, thị trấn thực hiện với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng. Đài TT-TH huyện mở chuyên mục phát thanh xây dựng nông thôn mới phát vào sáng và chiều thứ 5 hàng tuần. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện phối hợp với Đài PT-TH Quảng Nam, Báo Quảng Nam đưa các tin, bài, gươmg điển hình, mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể xã đã tổ chức lồng ghép trong các hội nghị, tọa đàm, hội thi, văn nghệ về chuyên đề xây dựng nông thôn mới. Chính quyền các xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền về “Nông thôn mới, nếp sống đô thị văn minh”; vận động nhân dân thực hiện chủ trương kiên cố hóa kênh mương, làm giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, duy trì ổn định trật tự nông thôn, thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, vận động “Toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, 6 tháng đầu năm nay, huyện Núi Thành tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, kịp thời bổ sung, thay đổi quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, phân công thành viên đứng điểm và giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các tiêu chí nông thôn mới. Huyện Núi Thành cũng chỉ đạo UBND các xã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, củng cố, kiện toàn Ban phát triển thôn...Hiện tại, toàn huyện có 15/15 xã xây dựng nông thôn mới bố trí cán bộ chuyên trách nông thôn mới, có phân công thành viên phụ trách tiêu chí.
Từ đầu năm đến nay, trên cơ sở các văn bản cấp trên đã ban hành, UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban liên quan triển khai, hướng dẫn các xã thực hiện theo quy định của Trung ương, của tỉnh kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành ở từng địa phương. UBND huyện Núi Thành đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và trong quý 1/2018; tổ chức làm việc với các xã về đích nông thôn mới năm 2018, chủ yếu tập trung cho xã Tam Quang - một xã đầu năm 2018 chỉ mới đạt 10 tiêu chí đến nay đã đạt được 14 tiêu chí.
Ngoài ra, từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Núi Thành cũng đã quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành, đơn vị nầy đã phối hợp với Phòng Văn hóa – thông tin tổ chức một lớp tập huấn về sử dụng chung phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cấp xã (O-office) trong công tác chỉ đạo, điều hành, giúp các xã trong công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)