Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 10:05 | 03/07 Lượt xem: 283

Vào thời điểm nầy đã bước sang tháng 7 năm 2018. Nhìn lại 6 tháng qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận và địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình nầy trong những tháng cuối năm...

Ngay từ đầu năm nay, UBND huyện đã tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng thời tổ chức Lễ công nhận xã Tam Giang về đích nông thôn mới năm 2017, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các xã về đích nông thôn mới năm 2018 là Tam Quang, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa giải quyết vướng mắc hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.

Tổng hợp của UBND huyện Núi Thành cho thấy, đến thời điểm nầy, toàn huyện có 214/285 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 6 tiêu chí so với cuối năm 2017, trong đó nhóm xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Mỹ Đông, Tam Hòa, Tam Giang đạt 94/95 tiêu chí; nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2018-2020 gồm 6 xã: Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Anh Nam, Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Hải đạt 79/114 tiêu chí; nhom xã còn lại phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt ít nhất 15 tiêu chí/xã. Đối với 3 xã phấn đấu về đích năm 2018, tính đến thời điểm nầy, xã Tam Nghĩa đạt 16/19 tiêu chí, Tam Anh Nam: 16/19 tiêu chí và Tam Quang: 14/19 tiêu chí.
Trong những tháng còn lại của năm 2018, huyện Núi Thành tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về đích các xã nông thôn mới: Tam Nghĩa, Tam Anh Nam, Tam Quang vào cuối năm 2018 theo kế hoạch. Huyện cũng đề ra giải pháp tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở. tiếp tục điểu chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn một số xã.
Cùng với đó, trong những tháng cuối năm, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để được công nhận theo lộ trình của UBND tỉnh. Theo đó, UBND cấp xã cần ưu tiên lồng ghép vốn từ Chương trình nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và cân đối ngân sách cấp mình trình HĐND cùng cấp hỗ trợ thêm để thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Núi Thành, song hành với việc triển khai thực hiện các tiêu chí, giải ngân kịp thời các công trình xây dựng cơ bản, Ban điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng các ngành chức năng và địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở để hạn chế những tồn tại trong xây dựng nông thôn mới, xử lý nghiêm trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát theo từng chuyên đề cụ thể để kịp thời nắm bắt, phát hiện những tồn tại, hạn chế. Qua đó, điều chỉnh cho phù hợp và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã; nhất là các xã về đích nông thôn mới năm 2018. 
Các thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, kể cả cán bộ - công chức kiêm nhiệm và chuyên trách cần xây dựng kế hoạch để hướng dẫn, hỗ trợ, giúp các xã trong việc triển khai thực hiện Chương trình Nông thôn mới, nắm bắt tình hình triển khai và báo cáo những tồn tại, vướng mắc cho lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Núi Thành theo dõi, chỉ đạo.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)