Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Xã Tam Quang tháo gỡ khó khăn phấn đấu về đích nông thôn mới đúng lộ trình

Ngày đăng: 7:31 | 05/07 Lượt xem: 263

Cùng với Tam Nghĩa, Tam Anh Nam, Tam Quang là một trong 3 xã của huyện Núi Thành phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018. Hiện tại, địa phương đang tích cực tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra.

Mặc dù gặp nhiều vướng mắc do ảnh hưởng của quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai nhưng Tam Quang có nhiều cố gắng vươn lên phát triển kinh tế, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, xã đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại. Theo ông Huỳnh Văn Định – Chủ tịch UBND xã Tam Quang, bên cạnh những thuận lợi, địa phương còn một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trước hết là do đặc thù công tác và khối lượng công việc nhiều nên các bộ phận chuyên môn phụ trách tiêu chí đều chậm trễ trong việc cung cấp thông tin, số liệu để tổng hợp, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo và ảnh hưởng chung đến toàn bộ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới ở Tam Quang mặc dù được triển khai thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao. Ở cấp thôn, việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung ở cá nhân đồng chí Trưởng ban phát triển thôn, chưa có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, tiến độ thi công giải ngân các nguồn vốn nông thôn mới còn chậm; địa phương nằm trong quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai nên gặp khó khăn trong việc lựa chọn các địa điểm xây dựng các công trình văn hóa – thể thao...
Hiện tại cùng với việc đề xuất cấp trên hướng giải quyết những khó khắn, vướng mắc, xã Tam Quang đang phát huy nội lực đề ra nhiều giải pháp phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Cũng theo ông Huỳnh Văn Định – Chủ tịch UBND xã Tam Quang, để đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2018, Tam Quang đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Đó là tiếp tục phát huy vai trò của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn; tuyên truyền, vận động các hội, đoàn thể và nhân dân thực hiện các nội dung cụ thể về xây dựng nông thôn mới, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Tam Quang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới về nội dung, hình thức, có các chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào các cơ chế, chính sách mới và hướng dẫn thực hiện; ưu tiên tuyên truyền cách làm hay để nhân rộng mô hình một cách bền vững; tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để vận động người dân tự giác tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Xã Tam Quang xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, phải quyết liệt, kiên trì, liên tục, đẩy mạnh phong trào đã phát động được, phát huy hiệu quả và rút kinh nghiệm để triển khai tốt hơn. Phong trào xây dựng nông thôn mới phải có sự chuyển biến mạnh mẽ từ mỗi khu dân cư, mỗi ngành, đoàn thể và mỗi hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt xác định vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới là người dân. Cùng với các giải pháp đó, xã Tam Quang thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với tất cả các tiêu chí, những tiêu chí triển khai thực hiện có hiệu quả cần rút kinh nghiệm để phát huy, đồng thời tìm ra những nguyên nhân, hạn chế đối với từng nội dung của tiêu chí để kịp thời có những giải pháp thực hiện tốt hơn; đối với những vấn đề thực hiện các cơ chế, chính sách còn bất cập cần có những kiến nghị, đề xuất đối với cấp trên để giải quyết kịp thời; định kỳ 2 tuần, 1 tháng, quý có trực báo giao ban và cuối năm có sơ kết đánh giá kết quả điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với nhiều giải pháp tích cực, Tam Quang đang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2018 cùng với xã Tam Anh Nam và Tam Nghĩa.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:








Thông báo






Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)