Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND huyện Núi Thành tổ chức làm việc với 3 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018

Ngày đăng: 9:40 | 05/10 Lượt xem: 159

Sáng ngày 03.10.2018, tại Phòng họp số 1, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp với lãnh đạo 3 xã: Tam Quang, Tam Anh Nam và Tam Nghĩa về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là 3 xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.
Ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành chủ trì cuộc họp. Cùng dự có ông Huỳnh Minh Cường – Chủ tịch UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể ở huyện.
Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các xã Tam Quang, Tam Anh Nam và Tam Nghĩa đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến thời điểm nầy, trong đó nêu lên mức độ hoàn thành các tiêu chí, tiến độ lập hồ sơ minh chứng 19 tiêu chí và 10 tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”; tình hình triển khai các công trình vốn đầu tư đã phê duyệt chủ trương năm 2018; vốn sự nghiệp đã phân bổ; tiến độ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới. Lãnh đạo 3 xã cũng nêu những tồn tại, vướng mắc, đề xuất kiến nghị để tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị 3 xã Tam Quang, Tam Anh Nam và Tam Nghĩa tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại đồng thời chuẩn bị đẩy đủ thủ tục cho công tác thẩm tra đánh giá kết quả đạt 19 tiêu chí nông thôn mới và 10 tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2018, đảm bảo hoàn thành hồ sơ minh chứng gửi về Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh trước ngày 20/11/2018 theo Quyết định số 2598/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)