Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Xã miền núi Tam Trà tháo gỡ khó khăn, xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 8:11 | 25/03 Lượt xem: 150

Tam Trà là xã miền núi còn gặp rất nhiều khó khăn, địa phương đang đề ra nhiều giải pháp tích cực để khắc phục, nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Giai đoạn 2016-2020, Tam Trà được huyện Núi Thành giao nhiệm vụ hoàn thành từ 15 tiêu chí nông thôn mới trở lên. Những năm qua, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, đến cuối năm 2018, Tam Trà đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới, hiện tại, xã đang tiếp tục giữ vững, nâng cao các tiêu chí và tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới còn lại.
Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2019, xã Tam Trà tập trung rà soát lại tất cả các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí có khả năng biến động như thu nhập, môi trường, trường học, văn hóa…Đồng thời xã phối hợp với các ngành liên quan ở huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, phát triển sản xuất…Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã Tam Trà đẩy mạnh phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, kinh tế Hợp tác xã gắn với tiêu thụ sản phẩm, liên kết sản xuất trong nhân dân, đẩy mạnh công tác khuyến nông, đào tạo nghề nông thôn, góp phần tăng thu nhập cho cư dân nông thôn, đồng thời xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy xã Tam Trà, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã những năm qua có thuận lợi là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp, các ngành ở huyện, sự phối hợp có hiệu quả trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân về chủ trương trương xây dựng nông thôn mới; xã đã chủ động tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình, dự án lồng ghép đầu tư xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, tuy nhiên, qua thực tế, Tam Trà còn gặp không ít khó khăn. Cụ thể là xã xây dựng nông thôn mới trên nền tảng ngành sản xuất nông nghiệp có điểm xuất phát thấp, phát triển chưa bền vững, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro… Mặt khác, cán bộ phụ trách nông thôn mới còn kiêm nhiệm, lúng túng trong thực thi nhiệm vụ; tiêu chí xây dựng nông thôn mới ngày càng cao nhưng khả năng huy động nguồn vốn ở địa phương còn hạn chế... Trước thực tế đó, xã Tam Trà đã đề ra nhiều giải pháp tích cực để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian đến.
Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND xã Tam Trà cho biết: Xã đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó, Tam Trà xác định sẽ tăng cường công tác tuyên truyền một cách sâu rộng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế, chính sách của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, với tinh thần người dân phải là chủ, làm chủ, đặc biệt là các thành viên, hội viên của Mặt trận, hội, đoàn thể, huy động nội lực là chính; cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, liên tục đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chình trị. Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Xã Tam Trà thực hiện xây dựng nông thôn mới theo phương châm: “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách là cần thiết”. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch. Đồng thời xã Tam Trà cũng xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, phải có bước đi, lộ trình thích hợp với điều kiện và nguồn lực tại địa phương; thực hiện nguyên tắc: các tiêu chí dễ làm trước, tiêu chí khó làm sau; phải thực sự chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ từ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đến nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)