Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Xã miền núi Tam Mỹ Tây phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019

Ngày đăng: 16:24 | 01/04 Lượt xem: 114

Cùng với xã Tam Tiến, xã miền núi Tam Mỹ Tây đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019 theo đúng lộ trình huyện Núi Thành đề ra.

Với đặc thù địa phương miền núi, xã Tam Mỹ Tây được thành lập từ những thôn khó khăn của xã Tam Mỹ (cũ), xuất phát điểm còn rất thấp nên việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gặp nhiều trở ngại, tuy nhiện, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn và sự đồng tình ủng hộ của người dân nên kết quả thu được rất đáng phấn khởi. Từ khi phát động xây dựng xã nông thôn mới vào năm 2013, Tam Mỹ Tây chỉ mới đạt 1 tiêu chí về an ninh trật tự, đến cuối năm 2015 đã đạt 10/19 tiêu chí và đến nay đã đạt 17/19 tiêu chí. Năm 2019, xã Tam Mỹ Tây phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí là tiêu chí Co sở vật chất văn hóa và tiêu chí Thu nhập, đồng thời phấn đấu xây dựng thôn Tịnh Sơn đạt “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

Ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây cho biết: Trên cơ sở xem xét những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua, xã đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện trong năm 2019 để đưa Tam Mỹ Tây đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Trước hết, Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; duy trì công tác giao ban hàng tháng, hàng quý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn và từng thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 
Bên cạnh đó, xã Tam Mỹ Tây rà soát, đánh giá lại mức độ đạt được của từng tiêu chí để có kế hoạch cụ thể trong xây dựng thủ tục đạt chuẩn từng tiêu chí và xây dựng hồ sơ minh chứng. Xã cũng tiếp tục huy động các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng thời nâng cao chất lượng các mô hình, cách thức vận động nhân dân trong việc hiến đất, vật kiến trúc để xây dựng các công trình nông thôn mới; biểu dương các cá nhân, tổ chức điển hình trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương, Tam Mỹ Tây cũng lồng ghép tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các buổi hội nghị, sinh hoạt tại cơ sở, đồng thời kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư được phê duyệt, gắn trách nhiệm từng thành viên được phân công trong xây dựng công trình nông thôn mới.
Cũng theo ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, để xã có điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019 theo lộ trình, Tam Mỹ Tây đề nghị các phòng ban, liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành phụ trách các tiêu chí làm việc sớm với với xã để giúp địa phương có giải pháp thực hiện đạt các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng hồ sơ minh chứng các tiêu chí. Xã Tam Mỹ Tây cũng đề nghị UBND huyện sớm ban hành quyết định chủ trương đầu tư đối với các danh mục công trình nằm trong kế hoạch trung hạn đã được phê duyệt để có co sở pháp lý thực hiện các bước tiếp theo…
Với quyết tâm cao, cán bộ - nhân dân xã Tam Mỹ Tây đang tập trung phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay./.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)