Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 7:55 | 09/04 Lượt xem: 172

Năm 2019 đã đi qua hết quý 1, UBND và Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đề nghị các ban ngành ở huyện và các xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2018 đi qua, huyện Núi Thành có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là tam Anh Nam và Tam Nghĩa, đưa tổng số xã đạt chuẩn toàn huyện hiện nay lên 7 xã. Theo kế hoạch, năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tam Tiến, Tam Mỹ Tây và Tam Quang; các xã còn lại tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

Mô hình kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới
Theo ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Núi Thành, năm 2019, các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan tổ chức chính trị, xã hội không ngừng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ và nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới và tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương với nhau.
Năm 2019, UBND huyện Núi Thành đề nghị Đảng ủy, UBND các xã kịp thời chấn chỉnh, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Ban chỉ đạo xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Ban quản lý và Ban phát triển thôn (tại các thôn mới sáp nhập), hàng tháng, hàng quý tổ chức họp giao ban, hội nghị đánh giá kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận TQ Việt Nam, các hội đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các địa phương cần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới để nhân ra diện rộng. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Mỹ Đông, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa tiếp tục duy trì các tiêu chí và nâng chuẩn tiêu chí, kiểm tra, rà soát các tiêu chí đạt được thực hiện đăng ký xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu đồng thời tăng cường phát triển các thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là Tam Mỹ Tây, Tam Tiến, Tam Quang cần tập trung kiểm tra, rà soát giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn và tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại; liên hệ với các cơ quan, phòng ban của huyện phụ trách các tiêu chí, hướng dẫn lập đầy đủ hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí đã đạt chuẩn đảm bảo hoàn thành hồ sơ minh chứng các tiêu chí nông thôn mới trước ngày 30.9.2019. Đối với xã đảo Tam Hải, cần tập trung hoàn thành xây dựng phương án thôn đạt chuẩn nông thôn mới (không kể thôn đang xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu); rà soát, kiểm tra các tiêu chí đã đạt để duy trì và nâng cao chất lượng, tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí còn lại để đến năm 2020, xã đảo Tam Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã còn lại gồm Tam Sơn, Tam Anh Bắc, Tam Thạnh, Tam Trà, UBND huyện đề nghị triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để đến năm 2020 đạt ít nhất 15 tiêu chí. Riêng đối với 2 xã đã đạt 14 tiêu chí là Tam Sơn, Tam Anh Bắc, UBND huyện đề nghị Đảng ủy, UBND xã phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, các phòng ban liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát thực chất kết quả đánh giá từng tiêu chí, báo cáo UBND huyện trước ngày 30.6.2019, trường hợp đủ điểu kiện thì UBND xã Tam Sơn, Tam Anh Bắc đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.
Nằm trong nội dung quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay là UBND huyện yêu cầu các địa phương hoàn thành kế hoạch trả nợ công trình năm 2016, 2017 và tập trung quyết toán hoàn thành công trình năm 2017, 2018 gởi về Phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 15.4.2019.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)