Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 8:09 | 09/05 Lượt xem: 178

Vào thời điểm nầy đã bước sang tháng 5 - năm 2019 đã đi qua được gần một nửa chặng đường, các địa phương trong huyện đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện Núi Thành hiện có 7/16 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Giang, Tam Anh Nam, Tam Nghĩa, năm nay, huyện phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tam Tiến, Tam Mỹ Tây và Tam Quang. Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND – Phó ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Núi Thành, các thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, địa bàn được phân công cần phải thường xuyên đi cơ sở để nắm thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các xã trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời có kế hoạch thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư, phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 cho các xã; lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí nông thôn mới tại các xã thực hiện Chương trình giai đoạn 2019-2020, trước hết là các xã phấn đấu về đích năm 2019 là Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Quang, qua đó phối hợp với các cơ quan chuyên môn kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện và UBND huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tham mưu UBND huyện các thủ tục trình UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh đăng ký xã Tam Anh Bắc đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND kiêm Phó ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Nguyễn Văn Thịnh cũng đề nghị UBND, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia các xã thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, phân công nhiệm vụ phụ trách cho từng ủy viên; củng cố, kiện toàn Ban quản lý xã, Ban chỉ đạo Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và Ban phát triển các thôn, đặc biệt là các thôn mới hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 gồm Tam Tiến, Tam Mỹ Tây và Tam Quang cần tập trung rà soát, kiểm tra đánh giá lại các tiêu chí, phối hợp với các phòng ban liên quan ở huyện lập hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí được đánh giá đạt.
Cùng với đó, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể huyện, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phát động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Xây dựng nông thôn mới hiện nay là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Cùng với đó là sự tham gia hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ - nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)