Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thực hiện lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 15:58 | 26/07 Lượt xem: 74

Lấy ý kiến hài lòng của người dân do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã tổ chức là một trong những nội dung làm cơ sở để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, huyện Núi Thành có 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới là Tam Mỹ Tây, Tam Tiến, Tam Quang.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành có văn bản hướng dẫn việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.
Theo đó, mục đích, yêu cầu đặt ra là thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ chủ trì nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thông qua phiếu. Đồng thời lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức triển khai việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thông qua phiếu; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức triển khai việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành, căn cứ vào tình hình thực tế, Mặt trận có thể tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân bằng một trong 2 hình thức: Phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình hoặc tổ chức họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình. Thời điểm lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới là sau khi UBND huyện công bố kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và triển khai làm hồ sơ đề nghị công nhận; thời gian lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân được tiến hành trong vòng 15 ngày làm việc (không kể ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành cũng đã hướng dẫn cụ thể cách thức lấy ý kiến đối với đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về tỉ lệ hộ gia đình lấy ý kiến và kết quả từng nội dung phiếu hỏi: Đối với đề nghị công nhận khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu, kết quả của việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 60% hộ gia đình của khu dân cư kiểu mẫu; có 90% số hộ gia đình được lấy ý kiến hài lòng ở nội dung phiếu hỏi. Đối với đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới: kết quả của việc lấy ý kiến sự hài lòng cùa người dân phải được thực hiện ít nhất 70% số hộ gia đình của các khu dân cư trong xã; từ câu hỏi số 1 đến số 18 phải đạt trên 80% số hộ được lấy ý kiến hài lòng; câu hỏi số 19 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.
Theo chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành, bảng tổng hợp lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn thôn mới phải được niêm yết công khai tại Nhà văn hóa thôn, Nhà văn hóa xã, trụ sở UBND xã và thông báo kết quả trên hệ thống thông tin đại chúng của huyện và xã. Thời gian niêm yết và công khai kết quả lấy phiếu sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng là 10 ngày, kể từ sau báo cáo kết quả tổng hợp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã (đối với xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới và khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu). Phiếu lấy ý kiến đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được niêm phong và lưu giữ tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)