Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Khẩn trương giải ngân, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 16:26 | 19/08 Lượt xem: 121

Mới đây, ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình giải ngân, quyết toán vốn các công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mau kết luận một số nội dung quan trọng cần triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Trước hết, yêu cầu UBND các xã xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện về việc giải ngân, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện nói chung và công trình nông thôn mới nói riêng; giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện, định kỳ báo cáo kết quả về UBND huyện để chỉ đạo kịp thời.
Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước xây dựng hệ thống danh mục công trình theo nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được phân bổ hàng năm để thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý, chỉ đạo việc triển khai giải ngân, quyết toán các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, UBND các xã xây dựng nông thôn mới khẩn trương mở danh mục công trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình để theo dõi tiến độ triển khai, giải ngân, quyết toán công trình xây dựng nông thôn mới; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ về UBND huyện qua Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để theo dõi, chỉ đạo, đồng thời tổ chức rà soát, khẩn trương hoàn chỉnh việc lập hồ sơ, thủ tục đối với các công trình đã được phân bổ vốn để trình thẩm định, mở mã dự án, lựa chọn nhà thầu và tổ chức khởi công sớm.
Về công tác quyết toán vốn công trình nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đối với các công trình đầu tư từ năm 2018 trở về trước đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; gởi về Phòng Tài chính – Kế hoạch chậm nhất đến ngày 31.8.2019 để thẩm định, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt quyết toán theo quy định; giao Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm bố trí nhân lực để thẩm định hồ sơ quyết toán, phấn đấu chậm nhất đến hết ngày 30.9.2019 phải hoàn thành việc quyết toán các công trình nông thôn mới; đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư rà soát các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa hoàn thành quyết toán dự án, tổng hợp danh sách, phân loại theo từng nhóm công trình và phân tích nguyên nhân cụ thể để tham mưu UBND huyện giải quyết dứt điểm. Trên cơ sở đó, lựa chọn một số công trình chậm trễ, quyết toán kéo dài, báo cáo UBND huyện trong tháng 8.2019 để thanh tra trước khi xử lý theo quy định của pháp luật; bên cạnh đó, đề xuất chế tài xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư thường xuyên chậm trễ trong việc quyết toán các công trình, dự án.
Về công tác giải ngân vốn công trình nông thôn mới, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát nguồn vốn nông thôn mới còn lại chưa phân bổ, trong tháng 8.2019 tham mưu UBND huyện phân bổ cho các địa phương thực hiện; nghiên cứu, đề xuất tham mưu UBND huyện đảm bảo nguồn vốn cho các công trình thi công có khối lượng đang cần nguồn vốn, hạn chế tình trạng công trình không thể thi công do thiếu vốn; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn nông thôn mới theo quy định, phấn đấu đến ngày 30.11.2019 đạt tỉ lệ giải ngân 100% vốn phân bổ. Đối với nguồn vốn sự nghiệp nông thôn mới, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện phối hợp với các xã rà soát, kiểm tra tiến độ giải ngân từng nguồn vốn; Phòng NN&PTNT rà soát tiến độ thực hiện các nguồn vốn thuộc chương trình, dự án do đơn vị chủ trì tham mưu để có giải pháp nâng cao tỉ lệ giải ngân nguồn vốn được giao; Phòng Kinh tế hạ tầng khẩn trương thầm định thiết kế, dự toán công trình nông thôn mới đảm bảo đúng quy định, kịp thời để các xã có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mau cũng đề nghị các chủ đầu tư cần nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm do việc thiếu sót trong thực hiện các quy định về triển khai, nghiệm thu, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, công trình nông thôn mới. Đồng thời, các cơ quan của huyện cần phối hợp xây dựng phương pháp cụ thể để hướng dẫn các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy trình trong triển khai đầu tư, xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật. Đối với những công trình đã hoàn thành nhưng do vướng chứng nhận quản lý chất lượng công trình nên không thể quyết toán, UBND huyện giao Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp với các địa phương kiểm tra cụ thể từng công trình để có hướng xư lý phù hợp.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)