Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Xã miền núi Tam Mỹ Tây tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 9:52 | 03/09 Lượt xem: 120

Theo lộ trình đã đăng ký, Tam Mỹ Tây là một trong 3 xã của huyện Núi Thành phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. Hiện tại, địa phương nầy đang tăng tốc xây dựng nông thôn mới để đạt được mục tiêu đề ra.

Qua kết quả rà soát, đánh giá, đến cuối tháng 8.2019, xã Tam Mỹ Tây đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới. Cụ thể là tiêu chí Quy hoạch (tiêu chí số 1), Giao thông (tiêu chí số 2), Thủy lợi (tiêu chí số 3), Điện (tiêu chí số 4); Trường học (tiêu chí số 5), Thông tin và Truyền thông (tiêu chí số 8), Nhà ở dân cư (tiêu chí số 9), Thu nhập (tiêu chí số 10), Hộ nghèo (tiêu chí số 11) , Lao động có việc làm (tiêu chí số 12) , Tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13), Giáo dục và Đào tạo (tiêu chí số 14), Y tế (tiêu chí số 15), Văn hóa (tiêu chí số 16), Môi trường và An toàn thực phẩm (tiêu chí số 17), Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tiêu chí số 18), Quốc phòng và an ninh (tiêu chí số 19). Còn lại hai tiêu chí chưa đạt là Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6), Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7). Về xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, đến nay, thôn Tịnh Sơn đã đạt 7/10 tiêu chí. 

Vào thời điểm nầy, chỉ còn 4 tháng nữa là kết thúc năm 2019, xã Tam Mỹ Tây đang tập trung sức để hoàn thành các tiêu chí còn lại và lập hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, qua thực tế, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Tam Mỹ Tây còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đó là nhận thức về xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của một số cán bộ và nhân dân còn chưa cao; công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động của Ban phát triển một số thôn chưa thật sự hiệu quả; việc triển khai thực hiện một số công trình đã được phê duyệt chưa đảm bảo tiến độ đề ra, công tác hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến các công trình nông thôn mới còn chậm. Theo ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, trong thời gian tới, cùng với việc khắc phục những tồn tai, khó khăn, xã tiếp tục tập trung duy trì và nâng chuẩn đối với các tiêu chí đã đạt được và phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí còn lại, đồng thời xây dựng thành công “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” Tịnh Sơn. Tam Mỹ Tây tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình để xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, xã tăng cường công tác chỉ đạo cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý Nông thôn mới thực hiện các tiêu chí được phân công phụ trách, nêu cao trách nhiệm trong việc đứng điểm tại các địa bàn khu dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu làm cho nhân dân hiểu và cùng chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới; kịp thời biểu dương các cá nhân, tổ chức điển hình trong công tác xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu…
Cũng theo ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, xã đang đề nghị các ngành, các cấp của huyện Núi Thành quan tâm hơn nữa đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng các công việc, việc làm cụ thể hơn. Hiện nay, nguồn thu của xã Tam Mỹ Tây để đối ứng cho các công trình gặp rất nhiều khó khăn, xã đề nghị UBND huyện Núi Thành hỗ trợ kinh phí từ thu phát sinh trên địa bàn, thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác đất nguyên liệu để Tam Mỹ Tây có nguồn vốn đối ứng trả nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, các phòng, ban chuyên môn của huyện hướng dẫn, giúp đỡ trong công việc lập hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí đã đạt, góp phần để Tam Mỹ Tây tăng tốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt xã chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)