Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thành tựu đạt đạt sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 16:15 | 11/09 Lượt xem: 270

Huyện Núi Thành bắt đầu xây dựng Nông thôn mới (NTM) từ năm 2010, đến nay đã xây dựng 7/15 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến cuối năm 2019 huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã so với thời điểm xuất phát năm 2010 và đến cuối năm 2020 huyện sẽ phấn đấu có 12/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Chương trình tại các địa phương.
Công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, phong phú, hiệu quả đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư duy của người dân và cán bộ về xây dựng xã NTM, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, người dân đã nhận thức được mình làm vì mình, mình là chủ thể, Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ; tư tưởng trông chờ, ỉ lại đã dần được đẩy lùi; sự tự giác trong thực hiện được thể hiện ngày càng rõ nét, nhất là trong việc hiến đất thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa; nhận thức về tầm quan trọng của phát triển sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm của nông dân đã được nâng lên
Trong 10 năm qua nhờ các cơ chế, chính sách của TW, Tỉnh, huyện, nhất là ban hành cơ chế đặc thù, các thiết kế mẫu áp dụng trong Chương trình, cụ thể hóa một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện. Nhiều chương trình, Đề án đã được HĐND, UBND huyện thông qua có liên quan đã góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn. Nhiều hạng mục công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà văn hóa thôn, xã đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất như trồng rau sạch, hỗ trợ giống lúa, máy làm đất, chỉnh trang đất màu, nuôi tôm, chăn nuôi,… đã phát huy hiệu quả góp phần phục vụ tốt cho sản xuất, dân sinh và nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt nhận thức về xây dựng nông thôn mới trong đội ngũ cán bộ và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực… Cụ thể từ năm 2010 bình quân 3 tiêu chí/xã dự kiến đến cuối năm 2019 bình quân 18 tiêu chí/xã; từ chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2019 có 10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, năm 2020 có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2010: nông thôn 13,67%, dự kiến cuối năm 2019 giảm còn: 3%; Thu nhập bình quân cuối năm 2010 từ 15,5 triệu đồng/người và dự kiến đến cuối năm 2019 đạt thu nhập bình quân 37,6 triệu đồng/người. Đến nay toàn huyện đã có 18 thôn triển khai xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, đạt 102/180 tiêu chí, bình quân 5,6 tiêu chí thôn. Dự kiến đến cuối năm 2019 đạt 112/180 tiêu chí, bình quân 7,46 tiêu chí thôn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công cuộc xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành vẫn còn những khó tồn tại nhất định như: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở một số địa phương chưa thật sự quyết liệt, xuyên suốt, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại; nguồn vốn đầu tư vừa ít nhưng chưa tập trung, còn dàn trãi; chưa có chương trình kế hoạch cụ thể để tập trung chỉ đạo theo Đề án đề ra; nhiều địa phương còn nặng về vốn đầu tư của cấp trên mà không tập trung chỉ đạo thực hiện những tiêu chí, nhiệm vụ mà địa phương tự giải quyết được như vấn đề môi trường, văn hóa, an ninh nông thôn, phát triển sản xuất; công tác tuyên truyền chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi; Công tác đào tạo, tập huấn trong thời gian qua vẫn chưa được nhiều, nhận thức một bộ phận cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn huyện chưa hưởng ứng tích cực; nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh…
Để khắc phục những hạn chế trên cần nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Phải coi công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân; cần làm rõ được quan điểm “dựa vào nội lực là chính, nhà nước đóng vai trò định hướng, hỗ trợ”, từ đó xóa dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động trong triển khai thực hiện. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp theo từng thời kỳ, đồng thời nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về những kinh nghiệm hay, điển hình tốt trong xây dựng nông thôn mới, biết tuyên truyền để nhân rộng điển hình tốt.
- Huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc để toàn dân và xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới và quan trọng nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; có cơ chế, chính sách kích cầu, khơi dậy nguồn lực tại chỗ của nhân dân, xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, đồng thời biết phát huy tối đa quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch các nguồn đầu tư; dành tỷ lệ thích đáng kinh phí trực tiếp của Chương trình để hỗ trợ lãi vay nhằm đưa được lượng vốn lớn vào sản xuất kinh doanh. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết với doanh nghiệp.
- Phải lấy tinh thần thi đua, cạnh tranh làm phương châm chủ đạo trong xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết thi đua khen thưởng; tổ chức hội thảo để rút kinh nghiệm.
- Thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhỡ đến tận cơ sở, thôn, xóm để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gở và đưa ra định hướng cho cơ sở triển khai thực hiện. Tập trung nâng cao ý thức người dân xây dựng nông thôn mới về bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp là yếu tố quan trọng nhất hiện nay.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)