Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 16:13 | 12/09 Lượt xem: 311

Năm 2019, huyện Núi Thành có 3 xã phấn đầu đạt chuẩn nông thôn mới là Tam Mỹ Tây, Tam Tiến và Tam Quang. Một trong những nội dung cần thực hiện để đề nghị công nhận xã nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức.

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ các hội đoàn thể ở các khu dân cư thuộc 3 xã: Tam Mỹ Tây, Tam Tiến và Tam Quang về phương pháp lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới. Theo ông Huỳnh Minh Cưởng – Trưởng ban dân vận Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành, mục đích, yêu cầu đặt ra là thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất và phải được thực hiện một cách độc lập do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì thực hiện, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thông qua phiếu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng chủ trì phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức triển khai việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí công nhận xã đạt nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thông qua phiếu theo mẫu quy định (lưu ý tất cả các mẫu phiếu phải được đóng dấu treo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện). Về hình thức lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, có thể thực hiện bằng một trong hai hình thức: Phân công cán bộ mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình hoặc tổ chức họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện hộ gia đình.
Thời điểm lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới là sau khi UBND huyện công bố kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và triển khai làm hồ sơ công nhận. Việc lấy ý kiến được tiến hành trong vòng 15 ngày làm việc (không kể ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.
Theo quy định, tỉ lệ hộ gia đình lấy ý kiến và kết quả từng nội dung phiếu hỏi: Đối với đề nghị công nhận Khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, kết quả việc lấy ý kiến hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 60% số hộ gia đình của Khu dân cư kiểu mẫu, có 90% số hộ gia đình được lấy ý kiến hài lòng ở nội dung phiếu hỏi; đối với đề nghị xã đạt chuẩn nông thôn mới, kết quả của việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân phải được thực hiện ít nhất 70% số hộ gia đình của các khu dân cư trong xã; từ câu số 1 đến câu số 18 phải đạt trên 80% số hộ được lấy ý kiến hài lòng, câu số 19 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng. 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải công khai kết quả và lưu giữ phiếu lấy ý kiến hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới phải được niêm yết tại Nhà văn hóa thôn, Nhà văn hóa xã, trụ sở UBND xã, công bố trên hệ thống thông tin đại chúng của huyện, xã…Nếu có ý kiến thắc mắc cua nhân dân thì Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có trách nhiệm trả lời.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)