Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hỗ trợ kinh phí cho các thôn ở xã Tam Tiến và Tam Hải xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 16:26 | 11/10 Lượt xem: 336

Thực hiện Quyết định số 131/2017 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020, huyện Núi Thành có 2 xã là Tam Tiến (xã bãi ngang ven biển) và xã Tam Hải (xã hải đảo) được nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các thôn để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, UBND xã Tam Hải đã triển khai thực hiện xây dựng và phê duyệt phương án thôn đạt chuẩn nông thôn mới cho 7 khu dân cư và đăng ký phấn đấu đạt chuẩn năm 2020. Đến nay, đã được UBND tỉnh phê duyệt thống nhất hỗ trợ cho xã 1 tỉ đồng/thôn (trong đó: 500 triệu đồng/thôn từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thôn theo cơ chế vốn đối ứng của huyện, xã và nhân dân đóng góp; 500 triệu đồng/thôn từ nguồn vốn tĩnh hỗ trợ thực hiện theo cơ chế nguồn kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, các thôn ở xã Tam Hải đang triển khai thực hiện. Riêng xã Tam Tiến, được sự chỉ đạo của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, theo đề xuất đăng ký của UBND xã Tam Tiến và Ban phát triển thôn Tân Lộc Ngọc, UBND huyện Núi Thành đã thống nhất đăng ký với tỉnh thôn Tân Lộc Ngọc phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 theo Quyết định số 3899/2019, đến nay UBND xã Tam Tiến đang chỉ đạo thôn Tân Lộc Ngọc tổ chức củng cố kiện toàn Ban phát triển thôn, phân công phụ trách các tiêu chí và đang rà soát xây dựng phương án thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)