Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nhìn lại phong trào xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và thôn đạt chuẩn nông thôn mới ở Núi Thành

Ngày đăng: 9:07 | 04/11 Lượt xem: 324

Cùng với việc thực hiện 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các địa phương ở Núi Thành tích cực xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhằm đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới…

Theo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, các địa phương tích cực xây dựng các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến nay, toàn huyện đã có 19 thôn triển khai xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, đạt 109/190 tiêu chí, bình quân 5,7 tiêu chí/thôn. Đối với các thôn được công nhận thôn đạt chuẩn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (không sáp nhập thôn) là thôn Sâm Linh Tây (xã Tam Quang), thôn Nam Định (xã Tam Anh Nam) và thôn Thanh Trà (xã Tam Nghĩa) đang tiếp tục duy trì và nâng chuẩn tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia trồng cây xanh, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp…Riêng thôn Đông Xuân (xã Tam Giang) được công nhận năm 2017, nhưng đến nay do có thôn sáp nhập nên chờ đánh giá lại vào năm 2020. Đối với các thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (có sáp nhập thôn): hầu hết các thôn đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, sau khi sáp nhập đã củng cố, kiện toàn bộ máy Ban nhân dân thôn, Ban Phát triển thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các thôn đã tập trung rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sau khi sáp nhập để tiếp tục xây dựng phương án Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trình UBND huyện phê duyệt. Đến đầu tháng 10.2019 đã có 7/10 thôn đã trình UBND huyện phê duyệt phương án xong đang triển khai thực hiện. Đó là thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến); thôn Trà Lý (xã Tam Anh Bắc); thôn Đức Phú (xã Tam Sơn); thôn Vĩnh An Bắc, Phú Nam, Bích Ngô, Thạch Kiều (xã Tam Xuân II). Còn lại 3 thôn, trong đó 2 thôn đang rà soát xây dựng lại phương án là Đông Xuân (xã Tam Giang); Thôn Phú Trường (xã Tam Trà); 1 thôn của xã Tam Hòa đã gởi Phương án, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

Đối với các thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (không có sáp nhập thôn) là Phú Hưng (xã Tam Xuân I); Phú Quý 2 (xã Tam Mỹ Đông); Đức Phú (xã Tam Thạnh); Long Thạnh Đông (xã Tam Hải) tiếp tục hoàn thành các tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phấn đấu đạt chuẩn năm 2020. Các thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 là thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến), thôn Tịnh Sơn (xã Tam Mỹ Tây) đến nay cơ bản các tiêu chí đã đạt chuẩn, nhưng theo đánh giá của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, mức độ đạt chuẩn các thôn cần phải tập trung hoàn chỉnh hơn. Ban chỉ đạo xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xã Tam Tiến, Tam Mỹ Tây và Ban Phát triển thôn Hà Lộc, Tịnh Sơn đang tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh và khẩn trương lập thủ tục hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt chuẩn, phấn đấu đến cuối tháng 11/2019 được công nhận “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.
Cùng với xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đối với huyện Núi Thành, theo Quyết định số 131/QĐ-UBND của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 thì huyện có 2 xã là Tam Tiến (xã bãi ngang ven biển) và Tam Hải (xã hải đảo) được triển khai xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025. Nhờ đó, UBND xã Tam Hải đã triển khai thực hiện xây dựng và phê duyệt phương án thôn đạt chuẩn nông thôn mới cho 7 thôn và đăng ký phấn đấu đạt chuẩn năm 2020. Đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt thống nhất hỗ trợ cho mỗi xã 1 tỉ đồng/thôn (trong đó: 500 triệu đồng/thôn từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thôn theo cơ chế vốn đối ứng của huyện, xã và nhân dân đóng góp; 500 triệu đồng/thôn từ nguồn vốn tĩnh hỗ trợ thực hiện theo cơ chế nguồn kinh phí xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Hiện nay các thôn ở xã đảo Tam Hải đang triển khai thực hiện. Riêng xã Tam Tiến, được sự chỉ đạo của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam, theo đề xuất đăng ký của UBND xã Tam Tiến và Ban phát triển thôn Tân Lộc Ngọc, UBND huyện Núi Thành đã thống nhất đăng ký với tỉnh thôn Tân Lộc Ngọc phấn đấu là thôn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 theo Quyết định số 3899/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đến nay UBND xã Tam Tiến đang chỉ đạo thôn Tân Lộc Ngọc tổ chức củng cố kiện toàn Ban phát triển thôn, phân công cán bộ phụ trách các tiêu chí và đang rà soát xây dựng phương án thôn đạt chuẩn Nông thôn mới.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)