Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả của công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 16:32 | 07/12 Lượt xem: 461

Xác định cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Những năm qua, huyện Núi Thành luôn chú trọng đến công tác cải cách hành chính, thu hút nhiều doanh nghiệp tư đầu tư vào huyện, nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.
Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, xác định những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm 2017 về lĩnh vực cải cách hành chính.
Trong năm, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch cụ thể trong công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên sóng của Đài phát thanh - Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện. Thường xuyên kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan về cải cách hành chính tại các phòng ban thuộc sự quản lý của UBND huyện. Nghiêm chỉnh chấp hành giờ làm việc theo Chỉ thị 22/CT-UBND, Chỉ thị 26/CT-UBND của UBND tỉnh. Phòng Nội vụ huyện thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính, đảm bảo giờ giấc làm việc, xây dựng chính quyền và văn thư lưu trữ tại các xã, thị trấn.
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật gắn với cải cách hành chính. Chấm điểm thi đua các xã, thị trấn về công tác cải cách hành chính làm cơ sở để Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đánh giá, xếp loại thi đua.
Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thực hiện công khai xin lỗi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về việc chậm giải quyết thủ tuc hành chính cho các cá nhân, tổ chức. Các cơ quan chuyên môn phải thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện đảm bảo quy định. Tổng số lĩnh vực thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (Bộ phận một cửa) là 12 với 178 thủ tục thực hiện tại bộ phận một cửa với 8.701 hồ sơ tiếp nhận trong năm 2017, trong đó có 625 hồ sơ bị trễ hạn chiếm tỷ lệ 7,76% (giảm hơn so với năm 2016, năm 2016 tỷ lệ trễ hạn là 8,96%). UBND huyện thường xuyên tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại bộ phận một cửa của huyện.
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách hành chính, nhiều phần mềm ứng dụng được triển khai, từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tiết kiệm chi phí giải quyết thủ tục hành chính, thời gian đi lại của cá nhân, tổ chức.
Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ thành lập Trung tâm hành chính công của huyện và triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính viễn thông công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)