Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính ở Núi Thành

Ngày đăng: 9:49 | 02/01 Lượt xem: 526

Năm 2017, công tác cải cách hành chính của huyện Núi Thành tiếp tục có chuyển biến tích cực thể hiện qua kết quả đạt được trên các lĩnh vực...

Trước hết là công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính được Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện Núi Thành thực hiện đồng bộ việc xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm, thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính, triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Năm nay, Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện Núi Thành triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính, trong đó có việc xây dựng chuyên mục cải cách hành chính phát trên sóng Đài Truyền thanh – Truyền hình Núi Thành vào sáng và chiều thứ 2 hàng tuần, đăng nhiều tin bài trên Cổng thông tin điện tử huyện, báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam...
Về công tác cải cách thể chế, UBND huyện Núi Thành triển khai thực hiện đầy đủ các phần việc như rà soát văn bản quản lý ngành, địa phương, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa. Nhờ vậy, trong năm 2017, tỉ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm tỉ lệ 7,76%, giảm hơn 1,20% so với năm 2016. Năm nay, huyện Núi Thành tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Hiện tại, tổng số cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện là 12, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là 7. Trong năm 2017, đã giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp Núi Thành, chuyển chức năng về Phòng GD&ĐT, Phòng LĐ-TB-XH; tiếp nhận nguyên trạng Trung tâm phát triển quỹ đất Núi Thành từ Sở Tài nguyên và Môi trường để thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất Núi Thành; tiếp nhận nguyên trạng Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y từ Sở NN&PTNT và tổ chức lại Trạm Khuyến nông – khuyến lâm để thành lập Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc UBND huyện.
Nằm trong nội dung Chương trình cải cách hành chính, năm 2017, huyện Núi Thành tiếp tục chú trọng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - công chức – viên chức. Theo thống kê, số liệu cán bộ - công chức tại các đơn vị trực thuộc UBND huyện là 113 người, trong đó biên chế: 99, hợp đồng: 14 người. Tổng số viên chức tại các đơn vị thuộc UBND huyện là 1.774 người, trong đó biên chế: 1.635 người; tổng số nhân viên hợp đồng 68 là 158 người. Toàn huyện có 201 công chức cấp xã, trong đó có 199 người đạt “3 chuẩn” theo quy định, chiếm tỉ lệ 99%. Tổng số cán bộ cấp xã là 180 người, trong đó có 166 người đạt “3 chuẩn” theo quy định. Trong năm 2017, Núi Thành đã đưa 75 lượt cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, 650 cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Cùng với các nội dung trên, năm nay, huyện Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Huyện đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; đã đăng ký đối với 3 thủ tục: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; đăng ký kinh doanh (hộ kinh doanh cá thể và Hợp tác xã); cấp phép kinh doanh với Sở Thông tin – Truyền thông nhưng chưa triển khai về huyện. 
Năm 2017, UBND huyện Núi Thành tiếp tục tham mưu thực hiện Chỉ thị số 26 và Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó đã kiểm tra, giám sát và ban hành thông báo nhắc nhở đối với công chức, viên chức làm việc tại trụ sở UBND huyện đến cơ quan không đúng giờ quy định từ 3 lần/tháng trở lên, có 5 người trong quý 1, 1 người trong quý 2 và 4 người trong quý 3 được thông báo, nhắc nhở...
Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, huyện Núi Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt tận tụy phục vụ nhân dân.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)