Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thực hiện cải cách hành chính: Phải thường xuyên, kiên trì và quyết liệt...

Ngày đăng: 16:09 | 11/01 Lượt xem: 537

Năm 2017 qua đi, công tác cải cách hành chính ở huyện Núi Thành có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó đã từng bước chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, công tác cải cách hành chính thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần được khắc phục...

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau đã đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng cũng như những kết quả quan trọng trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; định hướng những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm mới 2018. 

Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mau, năm 2018, huyện Núi Thành tiếp tục hoàn thành mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang nền hành chính phục vụ; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyện nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ và lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công của công tác cải cách hành chính, phấn đấu tăng Chỉ số cải cách hành chính của huyện trên bảng xếp loại hàng năm của tỉnh.
Để đạt mục tiêu trên, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tăng cường sự giám sát, góp ý trong công tác cải cách hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của nhà nước về cải cách hành chính; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính; phê phán, chỉ rõ những nơi có tiêu cực, thái độ, tác phong làm việc quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức làm công tác hành chính...
Cùng với đó, UBND huyện tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Trước mắt, huyện tập trung kiện toàn các tổ chức Hội từ huyện đến xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác cán bộ, từ khâu tuyển dụng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, chất lượng, hiệu quả; nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo trung thực, khách quan và đúng với kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy kết quả việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở để đánh giá, quy hoạch, đề bạt và khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức...
Một trong những nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính năm 2018 của huyện Núi Thành là thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính, rà soát, giảm thiểu các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; tiếp tục tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện, UBND xã, thị trấn để đánh giá, nhận xét về trách nhiệm phục vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyện, môi trường, xây dựng, đăng ký kinh doanh, lao động, thương binh và xã hội... Huyện Núi Thành cũng tiếp tục cập nhật, niêm yết công khai bộ Thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành cho từng ngành, lĩnh vực; kiện toàn, củng cố bổ sung Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, xã, thị trấn, tiến tới thành lập Trung tâm hành chính công huyện Núi Thành vào năm 2019.
Nói về công tác cải cách hành chính tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy và tông kết công tác cải cách hành chính năm 2017, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau nhấn mạnh: Cải cách hành chính phải được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với phương châm “thường xuyên, kiên trì, quyết liệt”, có trọng tâm, trọng điểm. Tư tưởng chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính phải nhất quán, xuyên suốt, luôn luôn lấy sự hài lòng của nhân dân, của tổ chức, các doanh nghiệp làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính..

Tác giả: Văn Phin

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)