Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh trong công tác cải cách hành chính...

Ngày đăng: 9:31 | 21/06 Lượt xem: 428

Từ những kết quả đạt được, năm 2018, công tác cải cách hành chính ở huyện Núi Thành tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ, tạo sự hải lòng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp...

Theo ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính với tổng đầu việc là 17, đến nay đã thực hiện 11 đầu việc, còn lại 6 đầu việc sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, Núi Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm đã phát 26 tiết mục cải cách hành chính trên sóng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện; đăng nhiều thông tin về cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện, cộng tác tin, bài với Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam... Cùng với đó, UBND huyện Núi Thành ban hành công văn về triển khai kế hoạch cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22, 26 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; thường xuyên lồng ghêp nội dung cải cách hành chính vào các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của UBND huyện, tổ chức 2 cuộc hop chuyên đề về công tác cải cách hành chính... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại địa phương, thể hiện qua những kết quả cụ thể.
Trước hết là công tác rà soát văn bản, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa. Đầu năm nay, UBND huyện Núi Thành ban hành kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn với tổng đầu việc là 9 gồm 27 nội dung chi tiết. Đến thời điểm nầy, huyện đã hoàn thành 17 đầu việc. Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hiện tại số lĩnh vực thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 11, số thủ tục thực hiện: 129; số lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông hiện tại của huyện là 2 gồm 38 thủ tục phải thực hiện: Với nhiều cố gắng tạo sự hài lòng cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Núi Thành đã giải quyết kịp thời nhiểu thủ tục, hồ sơ, hạn chế tối đa hồ sơ trễ hạn. Theo thống kê, tính từ ngày 1.1 đến 31.05.2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Núi Thành là 3.851 (chủ yếu là hồ sơ về đất đai, chiếm 2.313 hồ sơ). Tỉ lệ trễ hạn đối với hồ sơ đã trả kết quả chỉ chiếm 12,8%; tỉ lệ quá hạn đối với hồ sơ đang xử lý chiếm 3,5%.

Nằm trong nội dung cải cách hành chính, năm 2018, UBND huyện Núi Thành tiếp tục cải cách bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ - công chức – viên chức. Với 12 cơ quan chuyên môn trực thuộc, 7 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, 61 đơn vị sự nghiệp giáo dục, UBND huyện Núi Thành thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ - công chức – viên chức gắn với việc quản lý, giáo dục về đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ nhân dân...cụ thể hóa qua việc thực hiện Chỉ thị 22 và 26 của UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết, qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương chấp hành tương đối nghiêm túc Chỉ thị số 26, 22 của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhìn chung, từ khi thực hiện Chỉ thị số 26, 22/CT-UBND đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đều có sự chuyển biến tích cực, làm việc đảm bảo thời gian qui định, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, hạn chế tình trạng uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực, ý thức, trách nhiệm trong hoạt động công vụ được nâng lên. 
Chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính ở huyện Núi Thành trong 6 tháng đầu năm nay còn thể hiện ở lĩnh vực cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Theo ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, cùng với nhiều nội dung khác trong công tác cải cách hành chính, huyện Núi Thành đã triển khai thực hiện có kết quả các Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp... Huyện tiếp tực áp dụng có hiệu quả phần mềm phục vụ cho việc tác nghiệp, quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị; duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2018 gồm 11 lĩnh vực 223 thủ tục hành chính.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)