Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Lộ trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập ở Núi Thành

Ngày đăng: 13:50 | 30/08 Lượt xem: 447

Thực hiện tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản liên quan, huyện Núi Thành đã sớm đề ra lộ trình và giải pháp sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập....

Thực trạng
Tính đến thời điểm nầy, UBND huyện Núi Thành có 12 cơ quan phòng, ban chuyên môn hành chính, 7 đơn vị sự nghiệp công lập gồm Đài Truyền thanh – Truyền hinh, Trung tâm Văn hóa – Thê thao, Trung tâm Phát triển cụm công nghiêp, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội Quy tắc và Quản lý công trình công cộng, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và 61 đơn vị trường học gồm 17 trường trung học cơ sở, 26 trường tiểu học và 18 trường mầm non. Qua thực tế cho thấy, chức năng, nhiệm vụ ở một số đơn vị sự nghiệp còn chống chéo, công tác quản lý, điều hành, bố trí nhấn sự còn gặp khó khăn... Thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy Núi Thành đã ban hành kế hoạch số 84 xác định quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị công lập trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2030.
Ông Nguyễn Văn Mau – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: “Về quan điểm chỉ đạo, huyện Núi Thành hướng tới mục tiêu đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị”.
Lộ trình và giải pháp
Trước mắt, huyện Núi Thành tiến hành rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ, cùng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với đối tượng, địa bàn như nhau theo hướng mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị thực hiện; mỗi đơn vị có thể thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ, cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại; sáp nhập những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc gần nhau nhưng quy mô đơn vị nhỏ, manh mún... Theo đó, từ năm 2018, huyện Núi Thành thực hiện các giải pháp cụ thể. Đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tổ chức sáp nhập các điểm trường nhỏ lẻ, phân tán đối với ngành mầm non; tiểu học, từng bước sáp nhập các trường tiểu học trên cùng địa bàn, tiến tới nghiên cứu hình thành trường phổ thông cơ sở gồm tiểu học và trung học cơ sở... Đối với sự nghiệp văn hóa – y tế - dân số, huyện Núi Thành sẽ thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa – Thể thao với Đài Truyên thanh – Truyền hình hiện nay thành đơn vị trực thuộc UBND huyện; giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ, bộ máy về Văn phòng HĐND&UBND huyện. Huyện cũng đang đề xuất sáp nhập Trung tâm Y tế với Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình thành Trung tâm Y tế đa chức năng trực thuộc UBND huyện.


Hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện

Nằm trong nội dung sắp xếp, tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, đối với sự nghiệp Tài nguyên và môi trường, huyện Núi Thành sẽ tiến hành rà soát, đánh giá tổ chức hoạt động của Trung tấm phát triển quỹ đất cho phù hợp; đồng thời huyện đề xuất chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành hiện đang trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường về trực thuộc UBND huyện nhằm tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động có hiệu quả hơn. Đối với sự nghiệp kinh tế, huyện Núi Thành đã hoàn thành việc sáp nhập Trạm Khuyến nông – khuyến lâm, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y thành Trunng tâm Kỹ thuật nông nghiệp. Sắp tới, huyện Núi Thành sẽ giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, chuyển bộ máy về Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Bên cạnh đó, Núi Thành cũng sẽ giải thể Đội Quy tắc và Quản lý công trình công cộng và chuyển chức năng, nhiệm vụ, định hướng theo mô hình tổ chức đối với đơn vị hành chính cấp thị xã.
“Việc sắp xếp tổ chức bộ máy là việc làm khó, đòi hỏi quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cá nhân cán bộ, công chức, viên chức; do vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm đảm bảo việc sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng công cuộc đổi mới, mang lại sự phát triển bền vững trên quê hương Núi Thành” - Ông Nguyễn Văn Đức – Huyện ủy viên – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành nói.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)