Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến cấp xã

Ngày đăng: 7:57 | 09/04 Lượt xem: 563

Nằm trong nội dung đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính, UBND huyện Núi Thành đang phối hợp với Viettel Quảng Nam triển khai thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến UBND cấp xã, thị trấn…

Huyện Núi Thành nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai có 17 xã, thị trấn trải dài từ khu vực giáp ranh thành phố Tam Kỳ đến tỉnh Quảng Ngãi. Huyện có 5 xã miền núi: Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh. Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông; 5 xã biển: Tam Tiến, Tam Quang, Tam Hòa, Tam Giang, Tam Hải (trong đó Tam Hải là xã đảo), do vậy, việc triệu tập họp hành tại trung tâm huyện lỵ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức của cán bộ - công chức. Để từng bước khắc phục những hạn chế nầy, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải cách hành chính, mới đây, UBND huyện Núi Thành phối hợp với Viettel Quảng Nam tổ chức giới thiệu triển khai hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến UBND các xã, thị trấn, đồng thời lắp đặt hệ thống ca-mê-ra giám sát an ninh và các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Theo ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, chủ trương, định hướng phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực quản lý nhà nước nói riêng là hết sức cần thiết, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng quy định, đồng bộ và phát huy được hiệu quả, Đối với huyện Núi Thành, để triển khai thực hiện tốt hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến UBND xã, thị trấn, lắp đặt ca-mê-ra giám sát an ninh và các ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai một số nội dung rất cụ thể theo đúng lộ trình.
Theo đó, UBND huyện Núi Thành đề ra nội dung cụ thể để thực hiện. Đối với hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến UBND các xã, thị trấn, về quy mô, huyện vẫn giữ nguyên phòng họp trực tuyến hiện có của UBND huyện với UBND tỉnh; tận dụng và phát huy các trang thiết bị có sẵn, chỉ đầu tư lắp đặt bổ sung các trang thiết bị cần thiết còn thiếu để đảm bảo kết nối thông suốt khi triển khai hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến từ UBND cấp huyện đến UBND cấp xã, thị trấn trong toàn huyện. Đối với các phòng họp trực tuyến tại UBND ở 17 xã, thị trấn trong huyện, UBND huyện Núi Thành đã đề nghị Viettel Quảng Nam tiến hành khảo sát thực tế và làm việc trực tiếp với UBND cấp xã, thị trấn để có phương án thống nhất đầu tư cho phù hợp, đồng bộ và hiệu quả. Ngoài phòng họp trực tuyến tại trụ sở UBND huyện, Núi Thành cũng đề nghị Viettel Quảng Nam phối hợp với Văn phòng Huyện ủy khảo sát, lắp đặt hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến với các xã, thị trấn tại hội trường Huyện ủy để phục vụ những hội nghị có quy mô lớn.
Cùng với việc triển khai thực hiện hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến xã, UBND huyện Núi Thành cũng đầu tư lắp đặt ca-mê-ra giám sát an ninh, chú trọng tập trung những cơ quan trọng yếu như trụ sở Huyện ủy, UBND Huyện… Vị trí lắp đặt ca-mê-ra phải ở những nơi có độ quan sát, bao phủ rộng như hành lang, cầu thang, ưu tiên lắp đặt loại ca-mê-ra 360 độ, đồng thời tiến hành lắp đặt ca-mê-ra an ninh ở một số cơ quan cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và một số đơn vị trường học.
Để triển khai thực hiện hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến UBND xã, thị trấn, hệ thống ca-mê-ra giám sát an ninh được đồng bộ, phát huy hiệu quả, UBND huyện Núi Thành đã đề nghị Viettel Quảng Nam chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa - thông tin, Phòng Giáo dục - đào tạo, Phòng Tài chính - kế hoạch, Văn phòng HĐND và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực tế, có phương án tổng thể, đồng bộ, khái toán tổng mức đầu tư, lộ trình đầu tư thật cụ thể theo từng giai đoạn để báo cáo tham mưu UBND huyện xem xét quyết định.
Hiện tại, UBND huyện Núi Thành đã giao Phòng Tài chính – kế hoạch chủ trì, phối hợp với Viettel Quảng Nam và các đơn vị liên quan, trên cơ sở phương án đầu tư tổng thể, chủ động tham mưu UBND huyện nguồn kinh phí, lộ trình đầu tư và bố trí nguồn kinh phí hàng năm để thực hiện triển khai hệ thống cầu truyền hình họp trực tuyến đến xã, thị trấn, hệ thống ca-mê-ra giám sát an ninh và các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)