Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND huyện Núi Thành triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Thủ tướng chính phủ

Ngày đăng: 16:24 | 14/06 Lượt xem: 247

Đề án Văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018. Đề án được triển khai nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội. Ngày 11/6/2019, UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QD-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trong cơ quan, đơn vị thuộc huyện Núi Thành.
Trong đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ đảm bảo các nội dung theo quy định tại Đề án Văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở các cơ quan, đơn vị và chấp hành các nội dung văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Núi Thành.
Nội dung kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tập trung quy định về: Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; Trang phục của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả của nền công vụ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định cảu pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, xem đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Xem kết quả tổ chức thực hiện văn hóa công vụ là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Văn hóa công vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của huyện trong việc cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ công, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy phục vụ, kiến tạo của cả hệ thống chính trị. Do đó Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung theo quy định tại Đề án Văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)