Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ngày đăng: 15:50 | 16/10 Lượt xem: 483

Thực hiện theo Kế hoạch 4183/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Quảng Nam và quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện về công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện. UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch về cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, vì vậy, công tác CCHC trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định.
Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: kỷ cương, kỷ luật hành chính tại một số cơ quan nhà nước chưa nghiêm; người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; trình độ, năng lực, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, chưa phục vụ kịp thời, đầy đủ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của UBND huyện Núi Thành do UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng năm 2018 đạt 72,29 % trong bảng xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Để từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, góp phần cải thiện Chỉ số PAR INDEX năm 2019 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu
thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện CCHC.
Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC. 
Chỉ đạo kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tại các đơn vị trực thuộc. Thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa đối với tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chung trong CCHC. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên Cổng Thông tin điện tử của huyện. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, nâng cao chất lượng vận hành, có kiểm soát chặt chẽ. Tăng cường sử dụng chứng thư số, chữ ký số trên các văn bản điện tử. 

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)