Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả qua sắp xếp lại thôn, khối phố ở Núi Thành

Ngày đăng: 16:46 | 20/04 Lượt xem: 213

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác sắp xếp lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện Núi Thành được triển khai có hiệu quả và bước đầu đi vào hoạt động ổn định, tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc cần được giải quyết...

Kết quả bước đầu
Sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành đã xây dựng kế hoạch triển khai việc thực hiện việc sắp xếp lại thôn, khối phố theo đúng quy định tại Nghị quyết số 42/2019 của HĐND tỉnh. Theo đó, sau khi sắp xếp, toàn huyện giảm từ 138 thôn, khối phố xuống còn 103 thôn, khối phố. UBND huyện đã hướng dẫn các thôn, khối phố sau khi sắp xếp tiến hành bầu cử trưởng thôn, khối phố theo quy định và đi vào hoạt động ổn định. Đồng thời Phòng Nội vụ huyện Núi Thành hướng dẫn các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, khối phố bố trí đúng số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố theo Nghị quyết 43/2018 của HĐND tỉnh. Theo đó, đến nay, toàn huyện có 38 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, 64 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận, 1 trưởng ban công tác mặt trận và 103 thôn đội trưởng kiêm công an viên. Các chức danh nầy được hưởng phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định. Đối với việc xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố theo quy định tại Nghị quyết 53/2012 của HĐND tỉnh, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo cho UBND thị trấn Núi Thành bố trí Ban bảo vệ dân phố theo đúng quy định. Đến nay, thị trấn Núi Thành có 1 Ban bảo vệ dân phố gồm 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban và 5 khối phố, mỗi khối có 1 tổ trưởng và 3 tổ viên. Trong thời gian qua, Ban bảo vệ dân phố thị trấn Núi Thành hoạt động có hiệu quả, đã cùng với Công an, dân phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. UBND huyện Núi Thành đã chi trả phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố theo Nghị quyết 53/2012 của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, hằng năm, UBND huyện Núi Thành thực hiện việc cấp phát kinh phí hoạt động cho cấp xã, thôn, khối phố đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 21 và Nghị quyết số 11 của UBND tỉnh, đảm bảo hoạt động ở thôn, khối phố…
Những vướng mắc và đề xuất
Theo ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành, sau khi thực hiện việc sáp nhập, các thôn có quy mô, diện tích tương đối lớn, mặt khác, thôn, khối phố hiện nay triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, do vậy, việc kiêm nhiệm các chức danh như bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn hoặc kiêm trưởng ban công tác mặt trận nhiệm vụ rất nặng nề, nhiều áp lực, trong khi đó Nghị định 34/2019 của Chính phủ quy định ở thôn có 3 chức danh là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận nên các thôn, khối phố ở Núi Thành đều có ý kiến không nên quy định việc kiêm nhiệm, gây khó khăn cho hoạt động thôn, khối phố. Bên cạnh đó, đối với thôn có trên 500 hộ, khối phố có trên 600 hộ dân hiện chưa được bố trí Phó trưởng thôn, khối phố theo quy định tại Thông tư 14/2018 của Bộ Nội vụ. Mặt khác, các chức danh ở thôn, khối phố như chi hội trưởng phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, bí thư chi đoàn không có phụ cấp hàng tháng làm ảnh hưởng đến hoạt động của thôn, khối phố. Hiện nay, chưa có quy định chi trả phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn kiêm nhiệm làm các chức danh ở thôn, khối phố như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cũng là một trong những khó khăn cần tháo gỡ.
Qua thực tế lấy ý kiến về dự thảo đề án 1702/2020 của UBND tỉnh “về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố; mức bồi dưỡng người tham gia công việc ở thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh” tại huyện Núi Thành, đa số UBND xã, thị trấn thống nhất với dự thảo đề án và đề xuất mức cụ thể: Thôn, khối phố bố trí đảm bảo 3 chức danh: bí thư chị bộ, trưởng thôn, khối phố và trưởng ban công tác mặt trận; trường hợp kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% của chức danh kiêm nhiệm và mức phụ cấp hàng tháng cho các chức danh tương đồng nhau, Cạnh đó, nên thống nhất trả phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng, công an viên và phó trưởng thôn bằng 0,65 mức lương cơ sở. Đối với các chức danh: Phó bí thư chi bộ, chi hội trưởng phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, bí thư đoàn thanh niên thôn, khối phố đề xuất mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,3% mức lương cơ sở (tương đương 496 ngàn đồng).
Ông Nguyễn Văn Mau – Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: UBND huyện Núi Thành đang đề xuất, kiến nghị HĐND, UBND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết theo đề án 1702/2020 của UBND tỉnh. Đồng thời ban hành quy định việc bố trí, sử dụng, quản lý, xử lý kỷ luật người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khối phố; có quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn kiêm nhiệm các chức danh ở thôn, khối phố như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận hoặc kiêm nhiệm chức danh khác như chi hội trưởng phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, bí thư đoàn thanh niên thôn, khối phố…để hoạt động của thôn, khối phố đi vào ổn định và hiệu quả hơn.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)