Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại huyện Núi Thành

Ngày đăng: 9:08 | 23/04 Lượt xem: 196

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.

 Ứng dụng CNTT giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, làm cho nội dung công tác quản lý nhà nước ngày càng minh bạch hơn, người dân dễ tiếp cận với thông tin và tri thức. Việc ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan nhà nước đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của doanh nghiệp và công dân.
Năm 2013, UBND huyện Núi Thành đã triển khai sử dụng chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã từng bước thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện từng bước cải cách hành chính trên địa bàn huyện.
Trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của huyện Núi Thành, mục tiêu phấn đấu cuả năm 2020 là các thủ tục hành chính liên quan tới cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan hành chính của huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức 3 theo quy định.
Theo Kế hoạch, nhiệm vụ của CCHC trong thời gian này là tập trung vào các nhiệm vụ chính sau: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy HCNN; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức (CBCC), viên chức; cải cách tài chính công và đặc biệt là hiện đại hóa nền hành chính. Như vậy CNTT có thể tham gia vào tất cả các nhiệm vụ của CCHC; song vai trò của CNTT được thể hiện rõ nhất khi tham gia vào nhiệm vụ cải cách thủ tục và hiện đại hóa nền hành chính.
CNTT ra đời đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách thức quản lý, học tập và làm việc của con người. Trong cải cách hành chính, CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến.
Trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT), chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của CNTT. Thông qua hoạt động ứng dụng CNTT, bộ máy HCNN dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực hiện nhiệm vụ, Chính quyền cũng thông qua đó để điều hành bộ máy nhà nước một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác; kiểm soát tốt hơn mọi hoạt động của cơ quan công quyền trước những biến động phức tạp của thực tiễn nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay.
Một cách nhìn khác, chính ứng dụng CNTT sẽ là một trong các giải pháp nhằm đạt mục tiêu của CCHC. Vì CCHC là nhằm đến tính hiệu quả, chất lượng trong cách thức hoạt động, điều hành của bộ máy HCNN; là làm cho bộ máy chuyển từ hành chính "xin-cho" sang hành chính "phục vụ”; Qua đó sẽ tạo được yếu tố "công khai, minh bạch" trong nền hành chính. Góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc điều hành của UBND huyện trên cơ sở gắn liền mục tiêu tin học hóa quản lý hành chính nhà nước với chương trình cải cách hành chính của Chính phủ. Việc đưa vào sử dụng chứng thư số và chữ ký số cũng là một bước tiến trong việc ứng dụng CNTT trong CCHC, từng bước xây dựng chính phủ điện tử của huyện.
Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nhằm xây dựng một hệ thống các cơ quan HCNN thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)