Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng ủy xã Tam Hiệp.

Ngày đăng: 8:02 | 18/05 Lượt xem: 219

Ngày 15/5/2018, Tổ kiểm tra giám sát của Huyện ủy đã tổ chức giám sát, khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc “Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vác các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc “Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” tại Đảng ủy xã Tam Hiệp.

Theo báo cáo, qua 02 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội trên địa bàn xã Tam Hiệp, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế, Quy định sâu rộng đến toàn thể cán bộ lãnh đạo từ xã đến thôn và trong toàn đảng viên; đồng thời quan tâm phân công các đồng chí trong cấp ủy đứng điểm tuyên truyền tại các thôn để cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và nắm bắt về vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Để thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành các Chương trình, công văn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hằng năm. UBND xã đã có sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện tích cực, có kế hoạch phối hợp Mặt trận, các đoàn thể triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng đảng chính quyền. Qua 2 năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tiến hành giám sát 09 cuộc đối với tập thể. Ngoài ra, còn thực hiện 25 cuộc giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã. Công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ, theo quy trình quy định, công khai, kịp thời xử lý những vướng mắc, tồn tại. Công tác phản biện từng bước được triển khai thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2016-2017, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đã phản biện 02 nội dung bằng hình thức tổ chức hội nghị (tổ chức phản biện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 và hội nghị phản biện dự án đường nối cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng – Dung Quốc về vấn đề tác động môi trường). Việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn xã, Đảng ủy đã tổ chức lấy ý kiến của tập thể, cá nhân các tổ chức chính trị - xã hội. Trong 02 năm, Mặt trận - đoàn thể xã đã tham mưu Đảng ủy, phối hợp UBND cùng cấp tổ chức được 03 diễn đàn, 02 tọa đàm. Công tác góp ý xây dựng chính quyền, các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp công dân tại UBND xã được tổ chức theo kế hoạch hằng năm, tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân tại cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của công dân. Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện hiệu quả, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn xã... Việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW Bộ Chính trị đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn.
Kết luận buổi giám sát, Tổ trưởng Tổ giám sát – Đồng chí Huỳnh Minh Cường đề nghị Đảng ủy xã Tam Hiệp cần tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, quan điểm, tính chất, nội dung của Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị; Hằng năm trong Nghị quyết của cấp ủy, chương trình công tác của chính quyền cần chú trọng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ chính trị; Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 theo sự chỉ đạo; Tăng cường chỉ đạo các chi bộ thôn quan tâm quán triệt Quyết định 217, 218 trong từng đảng viên; …

Tác giả: Hồ Tịnh

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)