Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đảng ủy xã Tam Anh Bắc triển khai mô hình “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng Nhân dân nơi cư trú”

Ngày đăng: 7:36 | 08/06 Lượt xem: 212

Nhằm tạo sự gắn kết mật thiết giữa tổ chức Đảng, đảng viên với quần chúng Nhân dân, đặc biệt là quần chúng nơi cư trú của mỗi đảng viên;

phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của mỗi đảng viên đối với quần chúng Nhân dân; qua đó tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ, nắm bắt kịp thời và chấp hành nghiêm các quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; không ngừng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện cho Nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.
Đảng ủy xã Tam Anh Bắc đã đề ra mô hình “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng Nhân dân nơi cư trú”. Và đối tượng thực hiện là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã (trừ những đảng viên miễn sinh hoạt, già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn).Theo đó, mỗi đảng viên đăng ký với Chi bộ đang sinh hoạt để thực hiện thường xuyên gắn bó với ít nhất từ 01 đến 02 hộ gia đình là quần chúng ở gần nơi mình cư trú, các đảng viên không đăng ký gắn bó chung hoặc đăng ký gắn bó trùng hộ. Từ đó có gắn bó với hộ gia đình, thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn của gia đình quần chúng. Nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng của hộ gia đình quần chúng và kịp thời báo cáo, phản ảnh tình hình cho Chi bộ. Trong khả năng, nhận thức của mình, giải đáp bức xúc của các thành viên trong hộ gia đình quần chúng, không để diễn biến tư tưởng xấu dẫn đến nảy sinh"điểm nóng" phức tạp, tiếp thu có chọn lọc những ý kiến bức xúc kịp thời báo cáo cho Chi bộ và cấp trên giải quyết theo quy định. Tham gia tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho các thành viên trong hộ gia đình quần chúng nắm bắt nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân (tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ...). Tham gia hòa giải mâu thuẫn trong gia đình quần chúng hoặc mâu thuẫn giữa gia đình quần chúng với những hộ lân cận nếu có xảy ra. Hổ trợ, tạo điều kiện cho các thành viên trong hộ gia đình quần chúng phát huy dân chủ, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đóng góp ý kiến xây dựng cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương.
Đặc biệt, mỗi đảng viên phải luôn gương mẫu về mọi mặt và là tấm gương sáng cho quần chúng Nhân dân noi theo; không được quan liêu, hách dịch,cửa quyền, phải luôn kính trọng dân, gần dân, hiểu dân; biết đặt lợi ích tập thể, lợi ích Nhân dân lên trên lợi ích bản thân; luôn bảo vệ các các quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và vận động nhân dân cùng thực hiện. 
Cùng với nhiệm vụ cụ thể của mỗi đảng viên, Đảng ủy xã đã giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong BTV Đảng ủy, từng cấp ủy viên; lập Sổ theo dõi việc đăng ký, biểu mẫu để đảng viên báo cáo về Chi bộ. Qua đó khi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Chi bộ, đảng viên báo cáovới Chi bộ để Chi bộ giải quyết, đồng thời báo cáo về Đảng ủy xã. Nội dung Chi bộ tiếp thu trả lời được thì hướng dẫn đảng viên giải thích cho hộ gia đình quần chúng rõ, nếu chưa trả lời được thì báo cáo về Đảng ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết trả lời cụ thể bằng văn bản cho quần chúng hoặc hộ quần chúng rõ. Mô hình sẽ được sơ, tổng kết rút kinh nghiệm vào dịp 06 tháng, cuối năm. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện mô hình với kết quả đánh giá phân loại chất lượng đảng viên và chi bộ cuối năm. 
Riêng đảng viên thường trú ngoài địa bàn xã, đảng viên đăng ký với chi bộ đang sinh hoạt để thực hiện gắn bó dưới hình thức không thường xuyên với ít nhất từ 01 đến 02 hộ gia đình là quần chúng đang công tác chung trong cơ quan, đơn vị có nhà tại địa phương. Nội dung thực hiện giống như đảng viên có chổ ở thường trú tại xã Tam Anh Bắc. Về cách thức thực hiệnmỗi tháng dành thời gian đến thăm, gắn bó với gia đình quần chúng ít nhất 01 lần.
Trong thời gian bước đầu triển khai thực hiện, chưa thể đánh giá cụ thể kết quả của mô hình, tuy nhiên với nội dung, yêu cầu đề ra, Đảng ủy xã đã xác định rõ tâm thế, trách nhiệm của người đảng viên đối với cộng đồng khu dân cư, thể hiện rõ trách nhiệm của người đảng viên đối với quần chúng nhân dân, thực hiện nghiêm Điều Lệ Đảng, tham gia góp phần xây dựng Đảng. 

Tác giả: Đinh Hiếu Trung

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)