Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành: 70 năm với Phòng trào thi đua yêu nước

Ngày đăng: 9:50 | 11/06 Lượt xem: 163

Ngày 11/6/1948 giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giành độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân đang diễn ra gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Người chỉ rõ: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở thành một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”. Người khẳng định: “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chẳng những chúng ta có thể thắng lợi, mà chúng ta nhất định thắng lợi trong thi đua ái quốc”.
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa, tác dụng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cổ vũ tinh thần, huy động sức mạnh toàn dân, hun đúc thêm ý chí căm thù và quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng mạnh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lời kêu gọi đã lôi cuốn, động viên hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi hy sinh gian khổ lập nên chiến công hiển hách, thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, 70 năm qua, toàn dân tộc ta đã đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, hăng hái thi đua giành thắng lợi trong mọi lĩnh vực. Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong thời chiến đã mang lại hiệu quả thiết thực như: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”... Trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc, các phong trào thi đua hướng vào giải quyết những nhiệm vụ khó khăn nhất của cả nước và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đó là thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội và tình trạng kém phát triển trở thành nước đang phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia, tích cực hội nhập quốc tế. Tiêu biểu là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động - Sáng tạo”, “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Dân vận khéo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị lùi lại phía sau”. Từ trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu với nhiều đề tài, sáng kiến giải pháp hữu hiệu, làm lợi cho Nhà nước và huy động nhiều nguồn lực xã hội; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả đến mọi tầng lớp nhân dân.
Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và nhận thức được thi đua phải gắn chặt với công tác khen thưởng; đồng thời, nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, ngày 4/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 11/6 hằng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Đây là dịp để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Núi Thành là cái nôi cách mạng, có truyền thống cách mạng lâu đời. Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Núi Thành đã kiên cường đứng lên chống giặc ngoại xâm, lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc. Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, hàng vạn thanh niên huyện Núi Thành đã gia nhập đoàn quân cứu quốc, chiến đấu trên các chiến trường; hậu phương đóng góp hàng chục vạn tấn lương thực nuôi quân và hàng ngàn nhân công phục vụ tiếp lương, tải đạn, mở đường ra tiền tuyến. Nhiều phong trào thi đua ái quốc mang lại hiệu quả thiết thực như lập “Quỹ kháng chiến”, “mùa đông binh sĩ”, “nhận thương binh chữa trị, nuôi dưỡng người già, trẻ em vùng bị chiếm đóng”… đã góp phần đắc lực cho kháng chiến thắng lợi. 
Trân trọng ghi nhận những hy sinh và đóng góp to lớn của quân và dân huyện Núi Thành đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiều phần thưởng cao quí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Đảng bộ, quân và dân huyện Núi Thành: Huyện Núi Thành nói riêng và quê hương Quảng Nam nói chung được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 8 chữ vàng “Trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ” sau trận đầu đánh Mỹ và thắng Mỹ (ngày 26/5/1965) tại đỉnh Núi Thành. Đến nay, toàn huyện có 15 xã, Đại đội V 14 được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng LLVTND; 23 cá nhân được tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 07 Huân chương Quân công các hạng, 30 Huân chương chiến công và 53 cờ các loại; có 609 Bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; trên 40 ngàn Huân, Huy chương, Bằng khen các loại; 618 Bảng vàng gia đình danh dự và 9.780 Bảng vàng gia đình vẻ vang… 
Ngày nay, phát huy truyền thống cách mạng của cha, anh đi trước và tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân huyện Núi Thành đoàn kết nhất trí, phát huy tính cách cần cù, thông minh, sáng tạo và anh dũng để xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Các phong trào thi đua mũi nhọn của huyện được các ngành, cơ quan, xã, thị trấn và nhân dân trong toàn huyện nhiệt liệt hưởng ứng và thực hiện đạt kết quả cao. Đặc biệt, từ năm 2003 đến nay, khi huyện Núi Thành được Trung ương, Tỉnh chọn là địa bàn trọng điểm để xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai, nền kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp - dịch vụ phát triển nhanh, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống của nhân dân được đảm bảo và nâng lên. Từ khi thành lập cho đến nay, Khu kinh tế mở Chu Lai đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành. Tại khu kinh tế mở Chu Lai đã hình thành 03 KCN với quy mô diện tích gần 1300 ha, tỷ lệ lấp đầy gần 60%, tạo ra được một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như ôtô, kính xây dựng, sản phẩm điện tử… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà. Ngoài ra, trong huyện có 3 Cụm công nghiệp với gần 900 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ với nhiều loại ngành nghề khác nhau đang hoạt động thuận lợi để các doanh nghiệp có cơ hội gắn với thị trường mở rộng kinh doanh; các ngành bưu chính viễn thông, giao thông vận tải, ngân hàng đang có sự phát triển ngày càng mạnh mẽ trên địa bàn. 
Phong trào sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp có những bước phát triển quan trọng. Phong trào thi đua “Cả huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” được tổ chức, thực hiện từ năm 2011 đến nay có 15 xã đã tổ chức lễ phát động, xây dựng nông thôn mới; đến nay có 214/285 tiêu chí đạt chuẩn, có 5 xã đã được công nhận xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, có 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, qua thực hiện các xã đã đầu tư trên 50 tỷ đồng để xây dựng trên hàng trăm hạng mục công trình phục vụ cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội.
Phong trào thi đua xây dựng đô thị Núi Thành được tập trung thực hiện theo Chương trình phát triển đô thị của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh. Đến nay, đã hoàn thành Đề án nâng cấp đô thị Núi Thành đạt chuẩn đô thị loại IV trình HĐND Tỉnh thông qua; cùng với đó kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, rộng khắp, nhiều công trình giao thông, trường học, khu đô thị, công viên cây xanh được triển khai xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu nâng cấp đô thị Núi Thành lên đô thị loại III và chuyển đổi cấp hành chính từ huyện sang thị xã.
Phong trào thi đua bồi thường, GPMB, tái định cư đạt được những kết quả đáng kể. Cùng với việc hình thành và xây dựng Khu Khu kinh tế mở Chu Lai, hàng chục nghìn hộ gia đình đã sẵn sàng di dời, giải tỏa để nhường đất đai cho việc xây dựng các công trình, dự án phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư của Khu kinh tế mở. Song song, Đảng bộ và nhân dân huyện Núi Thành đã phối hợp cùng Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, các đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc, kịp thời bàn giao mặt bằng các dự án lớn trên địa bàn như Quốc lộ 1, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, các dự án vùng Đông của Tỉnh…
Các phong trào hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ dân trí và chất lượng cuộc sống được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện. 
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo ổn định về quy mô, có sự đầu tư tập trung về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trường lớp học; chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học; học sinh khá, giỏi năm sau cao hơn năm trước. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng đầu tư trong những năm gần đây, đến nay có 45 trường đạt chuẩn. Công tác phổ cập giáo dục được triển khai nhanh và đạt kết quả cao. 
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển nhanh về số lượng và từng bước nâng lên về chất lượng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đem lại hiệu quả xã hội thiết thực. Năm 2017, có 86,95% thôn khối phố văn hóa đạt thôn, khối phố văn hóa; cơ quan; có 93,05% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa; có 96,69% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 61 tộc văn hóa. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân được chú trọng. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai đồng bộ và đạt chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Cuộc vận động xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc và bền vững được nhân dân đồng tình hưởng ứng. 
Phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai tích cực, việc chăm sóc những người có công với nước, xóa nhà ở tạm cho các gia đình chính sách, tu sửa, chỉnh trang mộ liệt sĩ được thực hiện chu đáo. Chế độ chính sách cho người có công được thực hiện kịp thời, đảm bảo và đúng đối tượng. Phong trào thi đua “Núi Thành chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ sót lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 đã phát huy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong thực hiện chương trình giảm nghèo, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3,82%. 
Phong trào thi đua xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa được duy trì thường xuyên, phát triển mạnh và đều khắp, hằng năm huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.
Phong trào Đảng viên gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng “Nói và làm theo Nghị quyết, pháp luật của Nhà nước”, tự giác thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng. Phong trào thi đua xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền theo hướng tinh gọn, đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ; thông qua việc kiểm tra giám sát, bồi dưỡng đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hội nhập. 
Phong trào thi đua tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được dấy lên mạnh mẽ được các cấp, các ngành, cơ sở tổ chức chặt chẽ, có nhiều cách làm sáng tạo.
Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới; các xã Tam Hiệp, Tam Giang là địa phương nhiều năm liền dẫn đầu phong trào thi đua của huyện và được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, UBMTTQVN đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; Hội Cựu chiến binh VN; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Chữ Thập đỏ; Kho bạc nhà nước, Xí nghiệp Mây tre lá Âu Cơ... đã được tặng Huân chương Lao động hạng ba; trong ngành Giáo dục - Đào tạo có các Trường TH Trần Quốc Toản, Trường THCS Lê Hồng Phong, Trường THCS Lý Thường Kiệt, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; Cơ quan Quân sự huyện đã được tặng thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba” và nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, UBND tỉnh tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua, Bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc và các phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, với kết quả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2014 nhân dân và cán bộ huyện Núi Thành đã được Chủ tịch Nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.
Thực hiện lời kêu gọi thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhìn nhận và đánh giá về phong trào thi đua và công tác khen thưởng của huyện trong những năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể: Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện; nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Việc suy tôn, phong tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng còn có biểu hiện nể nang, dễ dãi, còn để xảy ra tình trạng "chạy thành tích", "chạy khen thưởng"; khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân tuy đã được quan tâm nhưng còn ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền thiếu đồng bộ, sinh động, thuyết phục, làm hạn chế động lực phấn đấu của tập thể, cá nhân…
Trong bối cảnh quê hương, đất nước đang đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương đang chuyển sang giai đoạn mới, cao hơn, ngày càng đi vào chiều sâu, đầy triển vọng nhưng cũng có không ít khó khăn, phức tạp hơn so với trước. Để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong thời gian tới, nhất là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KTXH - QPAN năm 2018 hướng đến thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội thứ XII của Đảng, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
Một là, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công và công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào đền ơn đáp nghĩa, các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực. Hướng các nội dung công tác vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, nhân ái, nhân văn, phát triển toàn diện,... Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào . 
Hai là, các ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục thực hiện thật tốt chính sách ưu đãi đối với người có công theo đúng chính sách của Đảng và Nhà nước; thường xuyên chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công phát huy truyền thống cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng và trình độ nghiệp vụ, chuyên môn công tác góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng quê hương Núi Thành ngày càng giàu mạnh. Đồng thời, lãnh đạo huyện Núi Thành kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là quan tâm chăm lo, phụng dưỡng chu đáo các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đó là biểu hiện cụ thể và sinh động nhất thể hiện đạo lý, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau đối với các anh hùng liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng.
Ba là, trên tinh thần quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2018 và các năm tiếp theo đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực như phong trào thi đua “Cả huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”,“Núi Thành chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ sót lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 đúng chương trình kế hoạch. Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, công tác của từng địa phương, đơn vị để hướng đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XXI; trước mắt là tập trung triển khai tốt các hoạt động, các công trình chào mừng hướng đến kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Phủ ủy Tam Kỳ (1933-2018) và 35 năm ngày thành lập huyện Núi Thành (1983 – 2018) và các ngày lễ lớn trong năm 2018.
Bốn là, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp, các cụm, khối thi đua để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân, của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, tạo động lực tinh thần, vật chất mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng trong từng đơn vị, cơ sở.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), thấm nhuần lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Phát huy thành tích đã đạt được trong những năm qua, với tinh thần cách mạng tiến công, chúng ta quyết tâm phấn đấu đưa phong trào thi đua của huyện Núi Thành phát triển lên một tầm cao mới. Xây dựng huyện Núi Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV, chuyển đổi cấp hành chính từ huyện thành thị xã vào năm 2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác giả: Giang Sơn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)