Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phối hợp triển khai hiệu quả “năm dân vận chính quyền 2018”

Ngày đăng: 7:50 | 29/06 Lượt xem: 177

Thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh và Ban Dân vận tỉnh Quảng Nam về phối hợp thực hiện công tác dân vân năm 2018 “năm dân vận chính quyền”.

UBND huyện Núi Thành và Ban Dân vận Huyện ủy vừa ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận của chính quyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện với nhân dân; đồng thời phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh.
Theo kế hoạch, những nhiệm vụ chính để thực hiện trong “năm dân vận chính quyền” năm 2018 gồm các nội dung sau:
- Tiếp tục tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận của Đảng, tư tưởng “dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “dân vận khéo ” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường, hỗ trợ… để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội của huyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
- Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân.
Để thực hiện tốt kế hoạch, đối với UBND huyện tiếp tục cụ thể hóa về công tác dân vận thành các quy định cụ thể phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân; tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức về công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính từ huyện đến cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân và đối thoại với nhân dân.
Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu cho Huyện ủy, BTV Huyện ủy triển khai Chương trình trọng tâm công tác dân vận năm 2018, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ…; Phối hợp với UBMT, các đoàn thể xã hội huyện phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh; Phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan tập huấn nghiệp vụ dân vận, các quy định về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)