Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đảng bộ huyện Núi Thành với mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng: 17:03 | 01/08 Lượt xem: 133

Nửa nhiệm kỳ qua (2015-2018), Đảng bộ huyện Núi Thành đạt nhiều thành quả nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Nửa nhiệm kỳ qua (2015-2018), Đảng bộ huyện Núi Thành đạt nhiều thành quả nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…
Trước hết là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Huyện ủy Núi Thành tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp; tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội luôn được Huyện ủy Núi Thành chú trọng. Qua đó đã kịp thời xử lý những thông tin sai lệch, không để xảy ra các điểm nóng, nhất là trước những vấn đề bức xúc về kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng được Huyện ủy Núi Thành tập trung chỉ đạo thực hiện xuyên suốt và đạt kết quả trên nhiều mặt. Thể hiện ở các tổ chức trong hệ thống chính trị tại huyện và cơ sở ngày càng được kiện toàn, củng cố, từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tính đến thời điểm nầy, Đảng bộ huyện Núi Thành có 4.801 đảng viên với 40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, tăng 2 tổ chức cơ sở Đảng so với năm 2015. Chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên. Năm 2017, toàn Đảng bộ có 76,9% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tăng 4,4% so với năm 2016, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân qua 2 năm (2016-2017) đạt 78,53%, tăng 0,92% so với năm 2015. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Núi Thành phát triển mới 478 đảng viên, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành đã xây dựng và chỉ đạo thực hiện các đề án về công tác cán bộ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và qua thực tế đã đạt được kết quả tích cực. Thể hiện qua chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở ở Núi Thành ngày càng được nâng lên. Trong nửa nhiệm kỳ, Huyện ủy đã cử 30 đồng chí đi học cao cấp chính trị, 172 đồng chí học Trung cấp chính trị. Hiện tại, cán bộ chủ chốt của huyện từ Trưởng, Phó phòng trở lên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm tỉ lệ 93,1%, trong đó có trình độ sau đại học chiếm 7,2%; cao cấp chính trị: 89,7%. Cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn có trình độ đại học đạt tỉ lệ 91%...
Nửa nhiệm kỳ đã đi qua, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” được Huyện ủy Núi Thành triển khai thực hiện sâu rộng và đạt được kết quả khả quan. Hàng năm, Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức Đảng triển khai việc nhận xét, đánh giá cán bộ một cách nghiêm túc, gợi ý nội dung kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trước khi nhận xét, đánh giá cán bộ để đảm bảo sát thực, hiệu quả, khắc phục dần những hạn chế, yếu kém trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở…
Công tác kiểm tra, giám sát trong nửa nhiệm kỳ qua cũng luôn được Huyện ủy Núi Thành chú trọng theo phương châm kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát được mở rộng. Qua nửa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành đã kết luận kiểm tra đối với 13 tổ chức Đảng, 16 đảng viên; hoàn thành việc giám sát chuyên đề đối với 11 tổ chức Đảng, 22 đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 67 lượt tổ chức Đảng và 28 lượt đảng viên; giám sát 39 lượt tổ chức Đảng, 19 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn, khắc phục những yếu kém trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên…
Phát huy những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Núi Thành phấn đấu thực hiện tốt hơn công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)