Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”

Ngày đăng: 23:53 | 02/08 Lượt xem: 148

Tại Hội nghị Huyện ủy Núi Thành (khóa XXI) mới đây, ông Nguyễn Văn Mau – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện đã triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018 – “Năm dân vận chính quyền”.

Việc phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2018 – “Năm dân vận chính quyền” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện với nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. Công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận – “Năm dân vận chính quyền” phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo đúng nội dung và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.
Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mau, nội dung phối hợp thực hiện công tác dân vận 2018 - “Năm dân vận chính quyền” là tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận của Đảng; tư tưởng “dân vận” của Chủ tích Hồ Chí Minh; mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua “dân vận khéo” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu ban hành các văn bản thực hiện công tác dân vận ở địa phương một cách đồng bộ, có hiệu quả. 
Nằm trong nội dung phối hợp thực hiện công tác dân vận trong “Năm dân vận chính quyền”, UBND huyện và các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện Thông tư số 03 của Tỉnh ủy về “Triển khai thực hiện Kết luận 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 
Cùng với đó là các cấp chính quyền, các cơ quan hành chính thuộc huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 120 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Pháp lệnh số 34 về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”; Chương trình số 28 của Huyện ủy Núi Thành về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và một số văn bản khác.
Trong việc phối hợp thực hiện công tác dân vận “Năm dân vận chính quyền”, theo chỉ đạo của UBND huyện Núi Thành, các địa phương, các phòng ban thuộc huyện cần tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng cho cán bộ - công chức – viên chức tác phong làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; thực hiện công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, các khoản thu, chi, nhất là các chính sách và giá cả đền bù đất đai khi giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân.
Bên cạnh đó, các cấp chính quyền và các phòng, ban thuộc UBND huyện thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền đồng thời tăng cường công tác dân vận, vận động nhân dân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp dân của người đứng đầu; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để tồn đọng; làm tốt công tác thanh tra nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo” trong các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận 2018 - “Năm dân vận chính quyền”.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)