Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Sôi nổi không khí đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn ở Núi Thành

Ngày đăng: 10:05 | 25/01 Lượt xem: 195

Những ngày cuối năm 2018 và đầu năm 2019, nhiều xã, thị trấn ở huyện Núi Thành sôi nổi tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng được các tầng lớp nhân dân quan tâm…


Cùng với nhiều xã khác, xã Tam Giang vừa tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Tam Giang là xã vùng biển còn gặp nhiều khó khăn, nhưng 5 năm qua, hoạt động của MTTQ Việt Nam xã Tam Giang có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa xã Tam Giang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. 5 năm qua (2014-2024), MTTQ Việt Nam xã Tam Giang tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, đưa tỉ lệ hộ nghèo năm 2014 từ 9,19% xuống còn 4,7% vào năm 2018; vận động quỹ "vì người nghèo" được trên 256,7 triệu đồng, giúp đỡ cho nhiều trường hợp khó khăn. MTTQ Việt Nam xã Tam Giang còn thực hiện tốt việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và các hoạt động khác. Theo bà Đinh Thị Tiến – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang, đại hội MTTQ Việt Nam xã lần này là sự kiện chính trị quan trọng tại địa phương nên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang đã chuẩn bị đầy đủ các dự thảo văn kiện và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, nhất là những hạn chế, tồn tại và đề ra những nội dung cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đại hội lần này, bên cạnh việc nêu lên những thành quả đã đạt được nhiệm kỳ qua, còn thẳng thắn nêu lên những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Mặt trận như công tác tuyên truyền, vận động nhân chưa được thường xuyên; hoạt động phản biện xã hội còn hạn chế…. Trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam xã Tam Giang đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt chương trình hành động của mình. 

Theo ông Phạm Trí – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành, đến thời điểm này, toàn huyện đã có 11/17 xã, thị trấn tổ chức xong đại hội MTTQ, huyện Núi Thành phấn đấu đến cuối tháng 2.2019 là hoàn thành việc tổ chức đại hội MTTQ VIệt Nam cấp cơ sở và đến giữa tháng 3.2019 sẽ tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Xác định đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương nên huyện Núi Thành đã mở đợt tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và chỉ đạo MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn tổ chức đại hội đảm bảo các nội dung.

Qua theo dõi đại hội MTTQ Việt Nam ở các xã, thị trấn, ông Huỳnh Minh Cường – Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành nhận xét: Nhìn chung, đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 trên địa bàn huyện đã diễn ra với đầy đủ các nội dung; đã tập hợp được nhiều ý kiến của các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân trong việc đánh giá hoạt động và đề ra chương trình hành động của MTTQ Việt Nam ở địa phương trong nhiệm kỳ mới. Các đại hội cũng đã hiệp thương đề cử các thành viên Ủy ban MTTQ, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn khóa mới và các vị đại biểu dự đại hội cấp trên có uy tín, có khả năng đảm bảo chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là thành công quan trọng, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động mặt trận, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Đây cũng là cơ sở để huyện Núi Thành tiến tới tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2024, dự kiến vào giữa tháng 3.2019.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)