Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

NHÌN LẠI 5 NĂM CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở HUYỆN NÚI THÀNH

Ngày đăng: 22:06 | 04/02 Lượt xem: 226

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Núi Thành đoàn kết một lòng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu to lớn: Kinh tế phát triển ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được tăng cường, bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn. Công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức, chung lòng vì một huyện Núi Thành phát triển.

Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong huyện và sự nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện. Có thể nói, 5 năm qua (2014 – 2019), Khối đại đoàn kết toàn dân ở huyện Núi Thành ngày càng được tăng cường, củng cố, mở rộng; vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị và trong xã hội được phát huy. Các tầng lớp nhân dân trong huyện tự hào và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; đoàn kết chung sức, chung lòng, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng huyện Núi Thành ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tăng cường phối hợp và thống nhất hành động với các đoàn thể, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng đầu tư cho cơ sở và địa bàn khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp với các ngành công an, quân sự, bộ đội biên phòng phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đạt được nhiều kết quả tích cực. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được chú trọng theo hướng gần dân, sát cơ sở; đã có nhiều mô hình cộng đồng dân cư tự quản ở các thôn, khối phố tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đô thị...Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hằng năm được tổ chức tại tất cả các khu dân cư trên địa bàn huyện với nhiều nội dung hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu rộng, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, biểu hiện sinh động, cụ thể của tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới. Công tác chăm lo cho người nghèo và an sinh xã hội đã và đang trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Qua 5 năm triển khai thực hiện, “Quỹ vì người nghèo” các cấp Mặt trận đã huy động được trên 7 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 135 nhà đại đoàn kết, hơn 3.200 trường hợp gặp khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống được hỗ trợ, sản xuất, học tập, chữa bệnh, trao phương tiện sinh kế;… MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 410 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện, đảm bảo an sinh xã hội, đã phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc “lá lành đùm lá rách”, thôi thúc mọi người, mọi nhà hành động vì cộng đồng thông qua các hình thức ủng hộ bằng vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc của các cấp Mặt trận ở huyện Núi Thành.

Công tác xây dựng chính quyền được Mặt trận các cấp trong huyện xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ việc tổ chức công tác giám sát và phản biện xã hội đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các mô hình vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; tổ chức bầu các chức danh trưởng thôn, khối phố; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch các chức danh chủ chốt của Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri, diễn đàn dân chủ, đối thoại trực tiếp với nhân dân.., từng bước khắc phục tình trạng vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, góp phần nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện cải cách hành chính. Nhiều địa phương đã phát huy vai trò của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc xây dựng các công trình dân sinh tại cơ sở, nhờ vậy đã giúp chính quyền kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm để ngăn ngừa, xử lý giảm thất thoát tài sản của Nhà nước, của Nhân dân. Công tác dân tộc, tôn giáo được tập trung phối hợp thực hiện với nhiều hình thức mới, phong phú, hiệu quả. Để công tác Mặt trận có hiệu quả, xứng đáng là nơi tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xác định vai trò của những người làm công tác Mặt trận, nhất là ở cơ sở là hết sức quan trọng, cần phải luôn bám sát địa bàn dân cư để tuyên truyền, lắng nghe, ghi nhận những kiến nghị của nhân dân và chuyển tải đến các cấp giải quyết; phản ánh kịp thời những diễn biến tư tưởng trong nhân dân cho Đảng, chính quyền, đồng thời tuyên truyền khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương, ổn định trật tự xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. 

Với những thành tích đạt được, công tác Mặt trận của huyện đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng: Năm 2014, 2015 được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2016, 2017 được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng Cờ dẫn đầu thi đua, năm 2018 được UBMTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Nhìn lại những kết quả hoạt động trong 5 năm qua, những người làm công tác Mặt trận ở huyện nhà có quyền tự hào về những việc làm đã qua, ghi thêm một mốc son đáng nhớ trong quá trình hoạt động, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân trong huyện cùng nhau xây dựng quê hương. Đây sẽ là những kinh nghiệm quí báu, là điểm tựa vững chắc để Mặt trận các cấp tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của mình trong tiến trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Để đáp ứng được lòng tin yêu của các tầng lớp nhân dân, trong nhiệm kỳ mới 2019 - 2024, Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình, động viên được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân vào công cuộc xây dựng quê hương. Sức mạnh ấy cần được gắn kết trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Sức mạnh ấy được nhân lên mỗi khi đồng bào gặp khó khăn, hoạn nạn được giúp đỡ kịp thời. Sức mạnh ấy được duy trì và phát triển bền vững khi và chỉ khi có sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành có hiệu quả của chính quyền và sự đồng thuận của toàn dân.

Năm mới Kỷ Hợi 2019 lại về, từ những kết quả và kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và những quyết tâm mới trong nhiệm kỳ mới. Hy vọng rằng, sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân ở huyện Núi Thành sẽ có nhiều chuyển biến mới hơn; công tác Mặt trận của huyện sẽ tiếp tục được giữ vững và nâng dần về chất lượng. Đó chính là quyết tâm hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành.

Tác giả: Đ/c Huỳnh Minh Cường, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Huyện

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)