Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả phong trào thi đua yêu nước huyện Núi Thành năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 7:59 | 04/04 Lượt xem: 308

Năm 2018, năm thứ ba triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXI, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành đã tập trung chỉ đạo, tổ chức, triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu như: Phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, phong trào Thi đua Quyết thắng đã thu hút được sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện. Tổng giá trị sản xuất đạt 70.796 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 100,68% so với kế hoạch năm, tăng 23,84 % so với thực hiện năm 2017. Tỷ trọng các ngành trong nền kinh tế (tính theo giá hiện hành): Công nghiệp - xây dựng chiếm 84,3%; Thương mại - dịch vụ chiếm 10,8%; Nông nghiệp chiếm 4,9%. Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp thực hiện: 2.781,802 tỷ đồng, tăng 4,99% so với năm 2017. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 12.244 ha, bằng 97,16% so với năm 2017. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm thực hiện: 45.207 tấn, đạt 107,64% kế hoạch, bằng 101,57% so với năm 2017. Sản lượng khai thác thủy sản thực hiện: 45.625 tấn, đạt 101,39% kế hoạch, tăng 1,39% so với năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 thực hiện 11.211.295 tỷ đồng, đạt 113,11% so với dự toán tỉnh giao, đạt 113,02% so với dự toán huyện giao và tăng 37,47% so với năm 2017; trong đó NSNN do huyện quản lý thu là 136,53 tỷ đồng, đạt 105,43% so với dự toán tỉnh giao, đạt 100,02% so với dự toán huyện giao, giảm 12,91% so với năm 2017. Một số doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn như: Công ty Cổ phần Ôtô Chu Lai - Trường Hải, Công ty Cổ phần Kính Nổi, Công ty CP gỗ Minh Dương, Công ty TNHH CCI, Công ty may Như Thành, các Công ty nguyên liệu giấy...giữ được ổn định và phát triển. Đến nay toàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2018 tăng 02 xã so với năm 2017), có 49/59 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 83,05%. Ngoài ra, nhiều phong trào thi đua cũng sôi nỗi như: Phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa ”, “uống nước nhớ nguồn” “chương trình xoá đói, giảm nghèo” được các ngành, các cấp và toàn xã hội tích cực hưởng ứng với nhiều hoạt động, việc làm cụ thể. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai, phát động thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Huyện. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế nhằm góp phần tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Với kết quả đạt được trong năm 2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huyện đã tuyên dương khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân như: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho: Hội Khuyến học Huyện, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho xã Tam Giang. Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Văn phòng HĐND và UBND Huyện. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho: Trường Trường MGCL Hoa Anh Đào; Trường Tiểu học Đỗ Thế Chấp; Trường THCS Kim Đồng; Hội Chữ thập đỏ Huyện, Phòng Nội vụ Huyện, Văn phòng HĐND và UBND Huyện, xã Tam Hiệp. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện đã tặng nhiều bằng khen, khen giấy, chiến sỹ thi đua, chiến sĩ tiến tiến cho nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Huyện còn một số tồn tại, hạn chế như: Các phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, một vài nơi phong trào thi đua vẫn còn mang tính hình thức, mục tiêu thi đua không rõ; chưa tổ chức các phong trào thi đua mang tính đột phá. Công tác tuyên truyền, nhân điển hình tiên tiến chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tại Phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2019 thông qua tại Hội nghị đã xác định, huyện tập trung hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Các chỉ tiêu về kinh tế:
- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) tăng 24%.
Trong đó: 
+ Công nghiệp - xây dựng: tăng 25%. 
+ Nông - lâm - ngư: tăng 6,5%.
+ Thương mại - dịch vụ: tăng 20%.
- Sản lượng lương thực cây có hạt: 42.000 tấn.
- Sản lượng thủy sản: 52.700 tấn.
Trong đó: 
+ Sản lượng khai thác: 45.000 tấn.
+ Sản lượng nuôi trồng thủy sản: 7.700 tấn.
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 11.061 tỷ đồng 
Trong đó: Huyện quản lý thu: 147 tỷ đồng.
- Tổng chi ngân sách địa phương: 841 tỷ đồng.
2. Các chỉ tiêu về xã hội:
- Tạo việc làm mới cho trên 3.500 lao động.
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,32%.
- Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động: 80%.
- Xây dựng mới 08 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 05 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
- Huy động trẻ em ở độ tuổi 5 và 6 đến trường đạt 100%. Huy động học sinh vào lớp 6 đạt 100%.
- Mức giảm tỷ suất sinh thô: 0,17%o. 
- Mức giảm tỷ lệ sinh con 3+ trở lên: 0,6%.
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi: 
+ Về thể nhẹ cân: 4%.
+ Về chiều cao: 6,9%.
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế : 94%.
- Tỷ lệ đạt danh hiệu văn hóa:
+ Gia đình văn hóa : 87% trở lên.
+ Thôn, khối phố văn hóa: 85% trở lên.
+ Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 95% trở lên.
3. Các chỉ tiêu về môi trường:
- Tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 99%.
- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch : 75%.
4. Chỉ tiêu về nông thôn mới :
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm: 02 xã.
- Các xã đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới đều nâng mức độ hoàn thành các tiêu chí bình quân tăng thêm 3 tiêu chí/năm.
- Không có xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới.
5. Các chỉ tiêu về QPAN:
- Chỉ tiêu giao, nhận quân đạt 100%.
- Xây dựng đạt 16/17 xã, thị trấn vững mạnh về QPAN.
6.Chỉ tiêu xây dựng tổ chức cơ sở đảng:
- Tỷ đạt tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%. 
Những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể :
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Huyện năm 2019 gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, địa phương để góp phần cùng Huyện thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.
2. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với khẩu hiệu “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng huyện Núi Thành trở thành đô thị văn minh, hiện đại” gắn với nội dung trọng tâm“Quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nội dung các nhóm chỉ tiêu, giải pháp bằng các chương trình đột phá quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXI”. 
3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện cùng các hội, đoàn thể phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Huyện.
4. Nội dung phong trào thi đua cần tập trung triển khai thí điểm các mô hình sản xuất, kinh doanh phát triển nhanh, bền vững nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm ô nhiễm môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
5. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ Huyện đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua của Huyện và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp.
6. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, phải thực sự dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy trình. Tiếp tục thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới và các mô hình hiệu quả; kịp thời biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
7. Tập trung phát động phong trào thi đua có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tạo bước chuyển biến mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Những kết quả đã đạt được như trên, có thể thấy được rằng, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của Tỉnh, sự quyết tâm sáng tạo trong đổi mới của Đảng bộ cộng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn huyện nên kết quả đạt được là hết sức phấn khởi, đáng trân trọng. Trong năm 2019, với sự quyết tâm chính trị, toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận đoàn thể và nhân dân huyện nhà ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đưa ra góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc./.

Tác giả: Nguyễn Văn Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)