Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành triển khai thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 8:32 | 08/04 Lượt xem: 270

Để triển khai thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội; ngày 05/4/2019,

UBND huyện tổ chức hội nghị dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND Huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội thuộc huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Theo Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Núi Thành, giai đoạn 2019 – 2021 (Ban hành tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Núi Thành); Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2019-2021 và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mau quán triệt và Trưởng Phòng Nội vụ thông qua tại cuộc họp thì việc sắp xếp các tổ chức hội trên địa bàn huyện được tinh gọn hơn, cụ thể:
1. Đối với các hội cấp huyện
Hợp nhất 02 thành 01 hội (giảm 01 hội): Hội Khuyến học với Hội Cựu giáo chức, lấy tên gọi là Hội Khuyến học - Cựu giáo chức.
Sáp nhập 02 thành 01 hội (giảm 01 hội): Hội Từ thiện và Hội Chữ thập đỏ lấy tên gọi là Hội Chữ thập đỏ.
Giải thể 01 hội: Hội làm vườn
Giữ nguyên 07 hội: Ban đại diện hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội Người khuyết tật, Hội Người mù, Hội Đông y, Hội Tù yêu nước, Hội Cựu thanh niên xung phong.

2. Đối với các hội cấp xã
Hợp nhất 22 thành 11 hội (giảm 11 hội): Hội Khuyến học với hội Cựu giáo chức, lấy tên gọi là hội Khuyến học - Cựu giáo chức (11 hội cấp xã: Tam Hiệp, Tam Xuân II, Tam Nghĩa, Tam Tiến, Tam Giang, Tam Quang, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Xuân I, Tam Mỹ Đông và thị trấn Núi Thành).
Sáp nhập 34 thành 17 hội (giảm 17 hội): Hội Từ thiện và hội Chữ thập đỏ lấy tên gọi là hội Chữ thập đỏ (17 hội cấp xã: Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Xuân II, Tam Xuân I, Tam Nghĩa, Tam Tiến, Tam Giang, Tam Quang, Tam Hòa, Tam Hải,Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh và thị trấn Núi Thành).
Giải thể 01 hội: Hội Nghề cá xã Tam Tiến (tiến hành lập thủ tục chuyển Hội Nghề cá xã Tam Tiến để thành lập nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Tiến).
Giữ nguyên 73 hội: 06 hội khuyến học (các xã: Tam Anh Nam, Tam Hải, Tam Mỹ Tây, Tam Sơn, Tam Trà, Tam Thạnh). 17 hội Người cao tuổi các xã, thị trấn. 16 hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin ở 16 xã, thị trấn (trừ xã Tam Mỹ Đông, hiện nay không có hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin). 15 hội Cựu thanh niên xung phong (các xã: Tam Tiến, Tam Sơn,Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Xuân II, Tam Xuân I, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Hòa, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông, Tam Trà, Tam Thạnh và thị trấn Núi Thành). 15 hội Tù yêu nước (các xã: Tam Giang, Tam Hải,Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Xuân II, Tam Xuân I, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Hòa, Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông, Tam Trà, Tam Thạnh và thị trấn Núi Thành). 04 hội Người khuyết tật (các xã: Tam Thạnh, Tam Xuân I, Tam Hòa và thị trấn Núi Thành).
Như vậy, sau khi sắp xếp, tổng số hội hiện tại cấp huyện 12 hội, sắp xếp, hợp nhất, giải thể giảm 03 hội còn 09 hội. Tổng số hội cấp xã hiện nay là 130 hội, sắp xếp, hợp nhất, giải thể giảm 28 hội, còn lại 102 hội.

Việc sắp xếp các tổ chức hội được UBND huyện thực hiện một cách công khai, dân chủ, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả và tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương sắp xếp cho phù hợp. Tại hội nghị này, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mau đã chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, thời gian của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức hội có liên quan để triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả của Đề án, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng, ban, ngành, địa phương và các tổ chức hội; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án; không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức hội sau khi sắp xếp.
Đối với việc sắp xếp, hợp nhất, giải thể các hội cấp xã, UBND huyện đã giao cho Đảng ủy, UBND cấp xã hướng dẫn, triển khai cụ thể Đề án sắp xếp tổ chức hội đến từng hội trong phạm vị quản lý và lập thủ tục báo cáo UBND huyện để thực hiện tốt việc sáp nhập, hợp nhất, giải thể và đảm bảo các hội hoạt động liên tục sau khi sắp xếp.
Có thể nói rằng, việc ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội trên địa bàn huyện là để tạo điều kiện cho các tổ chức hội hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật, đáp ứng nguyện vọng ngày càng đa dạng, phong phú của hội viên và nhân dân, đảm bảo hiệu quả quản lý của Nhà nước; đồng thời để tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2021, Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 23/3/2018 của Huyện ủy Núi Thành về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và tình hình thực tế hoạt động của tổ chức hội tại địa phương./.

Tác giả: Nguyễn Văn Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)