Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kinh nghiệm và giải pháp sắp xếp, tổ chức bộ máy ở Núi Thành

Ngày đăng: 7:48 | 18/04 Lượt xem: 475

Thực hiện Nghị quyết số 18, 19/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các văn bản liên quan, huyện Núi Thành đã thực hiện khá đồng bộ việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh gọn và qua đó rút ra những kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện thời gian đến…

Kết quả bước đầu
Với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành, Phòng Nội vụ đã sớm tập trung tham mưu triển khai thực hiện việc sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. Huyện ủy Núi Thành đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Nguyễn Tri Ấn – Bí thư Huyện ủy làm tổ trưởng để chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy một cách toàn diện. Trước hết là việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Núi Thành đã giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND&UBND huyện; thực hiện việc sắp xếp thôn, khối phố theo tinh thần Nghị quyết 42/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định 179/2019 của UBND tỉnh, huyện Núi Thành giảm được 35 thôn, khối phố (từ 138 thôn, khối phố giảm xuống còn 103 thôn, khối phố). Huyện xây dựng đề án và kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hội trên địa bàn trong tháng 4.2019; xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc tinh giản biên chế theo lộ trình: Năm 2017, huyện tinh giản biên chế 76 người, năm 2018: 50 người và đợt 1.2019: 20 người. Về việc thực hiện sắp xếp theo tình thần Nghị quyết 19/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, huyện Núi Thành đã giải thể Trung tâm giáo dục hướng nghiệp thường xuyên, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng GD&ĐT, Phòng LĐ-TB&XH; giải thể Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Ban Quản lý dự án đầu tư huyện; sáp nhập Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y và Trung tâm Khuyến nông – khuyến lâm thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện; sáp nhập Trung tâm Văn hóa – thể thao với Đài Truyền thanh – Truyền hình thành Trung tâm Văn hóa – thể thao và Truyền thanh – truyền hình huyện; đồng thời xây dựng đề án sáp nhập các đơn vị trường học giai đoạn 2018-2021, giảm từ 61 trường học xuống còn 56 trường. 

Tồn tại, hạn chế và giải pháp thời gian đến
Theo ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành, việc thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế cần được tháo gỡ. Hiện tại, Chính phủ vẫn chưa văn bản quy định thành lập chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban theo hướng sắp xếp mới; nhân sự đảm nhiệm các chức danh ở thôn hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, việc cơ cấu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn công việc nhiều nhưng nhân sự trẻ là đảng viên khó tìm được, hầu hết cán bộ thôn lớn tuổi hoặc đã nghỉ hưu đảm nhiệm. Mặt khác, chế độ hỗ trợ hàng tháng còn thấp, trong khi nhiệm vụ ở thôn nặng nề; việc cắt giảm chi hỗ trợ hàng tháng đối với các chức danh kiêm nhiệm khác ở thôn cũng làm cho tư tưởng cán bộ ở cơ sở bị ảnh hưởng và ít nhiều làm giảm sút chất lượng hoạt động của bộ máy cán bộ thôn. Bên cạnh đó, việc quy định chức danh Thôn đội trưởng kiêm Công an viên gây khó khăn trong việc quản lý, thực hiện chính sách trong thi hành nhiệm vụ, cần có sự hướng dẫn cụ thể của ngành Công an, Quân sự…
Từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế và đề xuất cấp trên tháo gỡ những khó khăn, huyện Núi Thành đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn trong thời gian đến. Trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Nội vụ huyện Núi Thành cho biết: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế theo quy định, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm và yêu cầu phát triển của xã hội; rà soát, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ theo hướng mỗi nhiệm vụ chỉ giao một đơn vị thực hiện, mỗi đơn vị thực hiện có thể nhiều chức năng, nhiệm vụ, cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công lập cùng loại.
Sắp đến, huyện Núi Thành tiếp tục sáp nhập các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc gần nhau nhưng quy mô đơn vị nhỏ, khối lượng công việc không nhiều để tập trung và phát huy nguồn lực hiện có, tinh gọn bộ máy, tăng nhân lực phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, cơ cấu lại hoặc giải thể đối với các đơn vị hoạt động không hiệu quả hoặc lĩnh vực cung cấp dịch vụ đã được xã hội hóa cao; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy trên địa bàn huyện.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)