Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thực hiện chính sách giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 7:51 | 18/04 Lượt xem: 395

Thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020, trong 3 năm qua (2016-2019), huyện Núi Thành thu được kết quả đáng mừng, tích cực góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trước hết, huyện tổ chức tốt công tác tập huấn các chính sách mới về công tác giảm nghèo cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các xã, thị trấn; hàng quý tổ chức các hội nghị giao ban, kịp thời đánh giá nắm bắt tình hình triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (nay là Trung tâm Văn hóa –Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện) thường xuyên xây dựng các chuyên mục phát thanh tuyên truyền phổ biến các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện đối với hộ nghèo, người nghèo; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; công tác xuất khẩu lao động. Huyện cũng tổ chức thành công hội nghị tuyên truyền, tư vấn và đối thoại với nhân dân 17 xã, thị trấn, qua đó đã truyền tải và giải đáp nhiều nội dung liên quan đến văn bản pháp luật về hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo đến nhóm đối tượng này. Trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh, huyện thường xuyên tổ chức tư vấn miễn phí cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội: người nghèo, khuyết tật, người có công, người đồng bào dân tộc, người già…giúp cho họ hiểu được chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực, chủ động giải quyết những khó khăn của bản thân, gia đình và tham gia vào các quan hệ xã hội phù hợp với các quy định của pháp luật, cùng với các phòng, ban liên quan của tỉnh tuyên truyền các văn bản về Luật Lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, dạy nghề...cho người lao động, chủ sử dụng lao động trên địa bàn huyện. Hằng năm, huyện phối hợp với Trung tâm giải quyết việc làm tỉnh Quảng Nam, các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện để tuyên truyền, tư vấn công tác xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, huyện cũng tạo điểu kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất. Tính từ năm 2016 đến năm 2018, tổng doanh số cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo trên địa bàn huyện từ các chương trình là trên 294,8 tỉ đồng, với 11.633 lượt hộ vay, tổng dư nợ hơn 993 tỉ đồng với 47.933 hộ… Bên cạnh đó, 100% người nghèo trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp; 100% lao động nghèo, lao động nông thôn được tiếp cận với các thông tin về đào tạo nghề, việc làm, xuất khẩu lao động thông qua các buổi truyền thông và chương trình truyền thanh - truyền hình huyện. Từ năm 2016 đến 2018 đã có 19 lao động nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề, với tổng kinh phí hỗ trợ 25 triệu đồng... Với nhiều giải pháp tích cực nên tỉ lệ hộ nghèo ở huyện Núi Thành giảm dần qua từng năm. Kết quả 3 năm (2016-2018) giảm được 4,43% hộ nghèo, từ 7,16% (kết quả điều tra cuối năm 2015) xuống còn 2,72% (kết quả điều tra cuối năm 2018), tương ứng giảm 1.824 hộ, bình quân giảm 1,48%/năm. Tỉ lệ hộ cận nghèo giảm từ 2.272 hộ, tỉ lệ 5,43% (kết quả điều tra cuối năm 2015) xuống còn 1.119 hộ, tỉ lệ 2,61% (điều tra cuối năm 2018); tương ứng giảm 1.153 hộ, giảm 2,82%, trung bình giảm mỗi năm 0,94%. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 1.163 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 2,72% giảm 1,1% so với năm 2017; 1.119 hộ cận nghèo, tỉ lệ 2,61% (giảm 1,08% so với năm 2017). 

Theo ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, việc triển khai, thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ với những nội dung, giải pháp phù hợp và đạt được kết quả cao, đáp ứng được tình hình thực tế, giải quyết được nhu cầu bức xúc của người nghèo; cơ chế vận hành chương trình thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện; công tác tuyên truyền được quan tâm, nhận thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về giảm nghèo được nâng cao; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo ở các cấp được chú trọng; những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình từng bước được khắc phục. Huyện đã huy động được nhiều nguồn lực cho giảm nghèo, trong đó ngân sách nhà nước đã tập trung ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, cho hộ nghèo và hộ cận nghèo; phát hiện và kịp thời nhân rộng được nhiều mô hình giảm nghèo; công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình được thực hiện thường xuyên, kịp thời,...góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)