Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ba mươi tháng tư : Ngày đất nước thu về một mối

Ngày đăng: 15:58 | 25/04 Lượt xem: 433

Ngày 30.4.1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta giành được thắng lợi hoàn toàn, Tổ quốc ta được thống nhất, nhân dân hai miền Nam Bắc được sum họp một nhà, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước làm nức lòng nhân dân ta và nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, công lý trên thế giới. Đến nay, thắng lợi ấy vẫn là sức mạnh tinh thần và vật chất, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trải qua năm giai đoạn chiến lược. Mỗi giai đoạn có nội dung chiến lược riêng, phản ánh từng bước phát triển lớn của kháng chiến, đánh dấu bước chuyển biến về chất của cục diện chiến tranh, cuối cùng thực hiện bước nhảy vọt lớn nhất, giành toàn thắng.

Sau 21 năm chiến đấu kiên cường, qua năm giai đoạn chiến lược, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh thực dân mới quy mô lớn nhất, dài ngày, ác liệt và dã man nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai do đế quốc Mỹ gây ra. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã được Đại hội lần thứ IV của Đảng khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đánh dấu bước ngoặt cơ bản, quyết định của con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra từ trong Chính cương vắn tắt năm 1930 - con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tự do, ấm no, hạnh phúc.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kế tục thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phát huy thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954, là trận đánh quyết định nhất của cuộc chiến đấu 30 năm (1945 - 1975) gian khổ, ác liệt, thiết lập nền độc lập dân tộc hoàn toàn trên cả nước. Từ đây, cả dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới: độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, đẩy lùi nghèo nàn, lạc hậu, tạo lập cuộc sống ấm no, hạnh phúc, công bằng, dân chủ và văn minh.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử : Ngày đất nước thu về một mối và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã nâng vị thế chính trị của Việt Nam trên thế giới lên một tầm cao mới và là niềm tự hào của mỗi người dân trong thế kỷ XX và mai sau.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)