Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam làm việc với UBND huyện Núi Thành về tình hình chấp hành chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018

Ngày đăng: 7:56 | 26/04 Lượt xem: 528

Ngày 25/4/2019, tại UBND huyện Núi Thành, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với địa phương về tình hình chấp hành chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2018.

Tham dự buổi làm việc có ông Võ Hồng, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân tỉnh; bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, cùng các thành viên trong Đoàn giám sát của tỉnh. Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Hữu Đạo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT HĐND huyện; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, cùng lãnh đạo các cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính -Kế hoạch, Phòng Nội vụ huyện.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Mau đã báo cáo sơ bộ tình hình kết quả đạt được của huyện trên lĩnh vực tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế, sắp xếp tổ chức, bộ máy trong thời gian qua và những khó khăn, vướng mắc cần tập trung trong thời gian đến. Ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng Nội vụ báo cáo cụ thể kết quả đạt được trên lĩnh vực tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế, sắp xếp tổ chức, bộ máy của huyện giai đoạn 2016- 2018 và những khó khắn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị để Đoàn giám sát xem xét tháo gỡ cho huyện. 
Bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Trưởng đoàn giám sát đã tuyên dương những kết quả đạt được của UBND huyện Núi Thành trong thời gian qua trên các lĩnh vực như sử dụng, quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, điều động, tiếp nhận, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ đúng quy định. Thực hiện tốt việc triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc huyện, công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng, công tác sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết 39-NQ/TW được thực hiện khá tốt.
Ông Võ Hồng đã chỉ đạo huyện cần làm tốt hơn nữa trong công tác tuyển dụng, quản lý biên chế, rà soát tiêu chuẩn cán bộ để bổ nhiệm đúng quy trình, quy định và đặc biệt cần lưu ý đến việc xây dựng quy trình luân chuyển cán bộ một cách bài bản, khoa học. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương tinh gọn cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả như sắp xếp trường, lớp học phù hợp với số lượng học sinh, đặc thù địa phương, theo dõi hoạt động của thôn, khối phố sau khi sắp xếp... và một số bất cập trong việc sắp xếp thôn của các Nghị quyết HĐND tỉnh cần tiếp thu để trình HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Tại buổi làm việc các cơ quan liên quan của tỉnh đã trao đổi, hướng dẫn một số kiến nghị của địa phương.
Kết luận buổi làm việc, bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, UBND huyện Núi Thành trong thời gian đến cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế và điều động, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định;
2. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW;
3. Tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP;
4. Đánh giá, khảo sát số học sinh, quy mô trường, lớp học để bố trí biên chế cho phù hợp. đặc biệt bảo đảm tỷ lệ giáo viên theo quy định.
5. Tiếp tục khảo sát số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc để đề xuất việc thi tuyển, xét chuyển bổ sung kịp thời đạt kết quả.
6. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, lưu ý việc mở các lớp bồi dưỡng nên chọn vào thời điểm thích hợp, không nên tổ chức vào cuối năm gây áp lực cho các địa phương.
7. Cần nghiên chức chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, tránh tình trạng giao việc quá nhiều gây áp lực trong thực hiện nhiệm vụ nhất là ở cấp xã, cấp thôn./.

Tác giả: Nguyễn Văn Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)